'J'y reste', zei NMBS-voorzitter Jean-Claude Fontinoy

©BELGA

De raad van bestuur van de NMBS besloot een audit over wanpraktijken bij haar vastgoeddochters over te maken aan het gerecht. Voorzitter Jean-Claude Fontinoy, genoemd in het dossier, weigerde zich buiten de discussie te houden.

Het was een zichtbaar zenuwachtige NMBS-voorzitter Jean-Claude Fontinoy die gisterochtend de raad van bestuur binnenstapte. Er moest een beslissing vallen of de audit die de consultant EY uitvoerde bij de vastgoeddochters Eurostation, Euro Immo Star en Eurogare, een juridisch staartje zou krijgen.

De vele malversaties - belangenvermenging, normvervaging, misbruik van vennootschapsmiddelen en torenhoge onkostenrekeningen - waren volgens een advies van het advocatenkantoor DLA Piper niet strafbaar. Maar dat belet niet dat de raad van bestuur de feiten kon melden aan het gerecht, klonk het.

Spoor biedt geen 4G

De Spoorinfrastructuurbeheerder Infrabel gaat toch geen 4G (mobiel internet tegen hoge snelheid) aanbieden in de stations of de treinen.Een vorig jaar ondertekende intentieverklaring met het Chinese telecombedrijf Datang om de technische en financiële haalbaarheid van zo’n dienst te onderzoeken, blijft zonder gevolg. De 4G-licentie van Datang (intussen ‘Voyacom’) blijft daardoor ongebruikt.

De beslissing had mogelijk gevolgen voor voorzitter Fontinoy. Zijn naam duikt op in de audit. Hij reisde op kosten van Eurostation naar Cannes, waar hij grote sier maakte met hotelrekeningen tussen 1.500 en 2.000 euro per nacht. Fontinoy heeft nochtans geen officieel mandaat bij Eurostation. Hij is wel voorzitter van Eurogare, waar EY ook grote verspilzucht bij de bedrijfstop vaststelde.

Hotelkosten

Op de raad van bestuur was er snel een consensus dat het luik van de audit over Eurostation en Euro Immo Star overgemaakt moest worden aan het gerecht. ‘Het gaat om zware feiten, die we niet zomaar onder de mat kunnen vegen’, klonk het unisono. Het was duidelijk dat de bestuurders vanuit de verschillende partijhoofdkwartieren instructies hadden meegekregen.

Nadat de resultaten van de audit eerder deze maand bekend raakten, hadden de Vlaamse coalitiepartijen laten verstaan dat de conclusies ervan niet zonder gevolg konden blijven. Daarbij namen ze ook Fontinoy onder vuur. Zijn hoge hotelkosten werden laakbaar en moreel verwerpelijk genoemd.

Het gaat om zware feiten, die we niet zomaar onder de mat kunnen vegen.

Het was opvallend dat ook de bestuurster met een MR-etiket, Valentine Delwart, zich duidelijk uitsprak om het dossier over te maken aan het gerecht. Fontinoy is de rechterhand van MR-vicepremier Didier Reynders, wat de positie van de voorzitter meteen een explosieve politieke lading geeft.

Daarnaast besliste de raad van bestuur om het luik Eurogare niet door te spelen aan het gerecht. Daarvoor werden de vastgestelde feiten als te licht beoordeeld. ‘Je zag de stress daarna zo wegvloeien bij de voorzitter’, luidt het.

Brief

In de hele discussie stelde NMBS-topman Jo Cornu zich diplomatisch en terughoudend op. Hij liet de andere bestuurders de hete kolen uit het vuur halen. Cornu is verwikkeld in een hevige machtsstrijd met Fontinoy. Die kwam aan de oppervlakte nadat Cornu een brief aan Fontinoy had geschreven over diens bemoeienissen in de dagelijkse werking.

Fontinoy weigerde de vergadering te verlaten bij de juridische discussie. Een aanwezige

Het is geen geheim dat de voorzitter zeer veel interesse heeft voor de vastgoeddossiers van de NMBS. Het leidde ertoe dat de NMBS onder druk van minister van Mobiliteit Jacqueline Galant (MR) bij EY een doorlichting bestelde.

Dat Fontinoy als voorzitter mee besliste over een dossier waarin hij zelf betrokken partij is, wekte de nodige wrevel bij de andere bestuurders. Er werd voorgesteld om met het auditcomité - dat de doorlichting officieel bestelde - even apart te gaan zitten en dan met een advies terug te keren naar de raad van bestuur.

NMBS verliest dotatie bij staking

Bij een spoorstaking houdt de regering een stuk van de dotatie voor de NMBS in. Die regeling en de berekening van de ingehouden bedragen werden al in 2013 vastgelegd in een koninklijk besluit, maar zijn gisteren door de ministerraad toegevoegd aan het beheerscontract met de NMBS. De variabele dotatie bedraagt 250 miljoen euro per jaar, aldus De Standaard. Als het spoor op een werkdag volledig platligt, verliest de NMBS ongeveer 1 miljoen euro. Als de helft van de treinen rijdt, bedraagt de vermindering een half miljoen.

Behalve die lagere dotatie kost een staking de NMBS nog geld. NMBS-topman Jo Cornu liet vorig jaar berekenen wat de staking van eind juni hem aan ticketinkomsten kostte. Dat bleek 1,3 miljoen euro te zijn.

De NMBS en de regering beginnen later dit jaar gesprekken over een nieuwe beheersovereenkomst.

Het was de bedoeling om dat zonder Fontinoy te doen, maar die weigerde dat en stapte mee in de vergadering van het auditcomité. ‘J’y reste’, klonk het. ‘Dat is niet verboden. Hij maakt in principe geen deel uit van het auditcomité, maar is als voorzitter wel gemachtigd om mee aan te schuiven.

Maar de meeste bestuurders vonden het toch bijzonder raar dat Fontinoy - gezien zijn persoonlijke betrokkenheid - weigerde zich afzijdig te houden.’ Fontinoy haalde zijn slag thuis. Noch Cornu noch Dirk Sterckx, de voorzitter van het auditcomité, durfden tegen hem ingaan. ‘Voor de rest moeide Fontinoy zich amper in de discussie. Het is zeker niet zo dat hij een vurig pleidooi hield om het dossier niet aan het gerecht over te maken.’

Moderniseringsplan

Minister van Mobiliteit Jacqueline Galant toonde zich gisteren tevreden dat de raad van bestuur zijn verantwoordelijkheid heeft genomen en besliste verdere stappen te nemen. De mogelijke juridische repercussies van de audit zijn ook politiek van belang. Ze moeten dienen om de nood aan hervormingen bij de NMBS - Galant werkt aan een moderniseringsplan dat van de NMBS weer een efficiënt bedrijf moet maken - extra in de verf zetten.

De sluiting van 33 loketten is nog maar het begin. Er komt nog een hele reeks pijnlijke beslissingen.
Een NMBS-topper

Minder zeker is dat de audit als breekijzer kan worden gebruikt voor een herschikking van de raad van bestuur, waar achter de schermen aan wordt gewerkt. De N-VA dringt al langer aan om een plek in de cockpit van de NMBS te krijgen.

De raad van bestuur sprak gisteren ook zijn steun uit voor het plan van Cornu om de loketten in 33 stations te sluiten. De vakbonden hielden gisteren in het hele land een lokettenstaking om te protesteren tegen die beslissing. ‘Dat is nog maar het begin. Er komt nog een lange reeks pijnlijke beslissingen’, aldus een aanwezige.

Lees verder

Advertentie
Advertentie
Advertentie

Gesponsorde inhoud

Gesponsorde inhoud