Advertentie
netto

Jaarlijkse vastgoedbelasting stijgt met 0,75 procent

Omdat een algemene herschatting van het kadastraal inkomen uitblijft, wordt het jaaarlijks geïndexeerd.

De onroerende voorheffing stijgt door de jaarlijkse indexering van het kadastraal inkomen met 0,75 procent. Ook wie een gratis woning van zijn werkgever of bedrijf krijgt, wordt zwaarder belast.

Alle eigenaars van vastgoed in België krijgen elk jaar een aanslagbiljet voor de onroerende voorheffing in de brievenbus. Die belasting wordt berekend op het geïndexeerde kadastraal inkomen (ki).

'Geïndexeerd' omdat het kadastraal inkomen nog altijd gebaseerd is op de huurprijzen van 1975 en een algemene herschatting uitblijft. Sinds 1991 wordt daarom het kadastraal inkomen vermenigvuldigd met een coëfficiënt dat elk jaar wordt vastgelegd op basis van de indexcijfers van de consumptieprijzen.

Voor het aanslagjaar 2021 bedraagt dat coëfficiënt 1,8630 tegenover 1,8492 voor 2020. Dat is goed voor een stijging met 0,75 procent.

Drie delen

In Vlaanderen verstuurt de Vlaamse Belastingdienst de aanslagbiljetten. De Vlaamse onroerende voorheffing is een optelsom van een basisheffing voor het Vlaams Gewest, een deel opcentiemen voor de provincies en een deel opcentiemen voor de gemeenten. De provincies en gemeenten bepalen de hoogte van de opcentiemen, waardoor het belastingtarief van plaats tot plaats verschilt.

Afhankelijk van de aard van het gebouw (bescheiden woning, energiezuinige woning…) of uw gezinssituatie (inwonende kinderen, personen met een handicap…) is een korting mogelijk.

Vermindering voor kinderen

De vermindering van de onroerende voorheffing voor wie minstens twee inwonende kinderen heeft die recht hebben op de gezinsbijslag wordt ook jaarlijks geïndexeerd. De basisbedragen van de forfaitaire vermindering stijgen met ongeveer 0,75 procent.

Er is een vermindering van de onroerende voorheffing voor wie minstens twee inkomen kinderen heeft waarvoor gezinsbijslag wordt betaald.

Zo wordt voor twee kinderen 13,22 euro (13,12 euro in 2020) van de basisheffing afgetrokken, voor drie kinderen 20,93 euro (20,78 euro in 2020) en voor vier kinderen 29,30 euro (29,08 euro in 2020). Een kind met een handicap wordt gelijkgesteld met twee kinderen.

Gratis woning

De nieuwe geïndexeerde kadastrale inkomens zijn ook van belang voor bedrijfsleiders en werknemers die gratis een woning ter beschikking krijgen van hun bedrijf of werkgever. Een gratis woonst is een belastbaar voordeel. Niet het werkelijk genoten voordeel wordt belast, maar wel een forfait: het voordeel van alle aard (VAA).

Sinds begin 2019 maakt het geen verschil meer of de woning ter beschikking wordt gesteld door een natuurlijke persoon of een vennootschap. Het belastbare jaarvoordeel bedraagt altijd 100/60 van het geïndexeerd kadastraal inkomen vermenigvuldigd met een factor 2. Het voordeel wordt met twee derde verhoogd als de woning gemeubeld is.

Lees verder

Advertentie
Advertentie
Advertentie
Advertentie

Gesponsorde inhoud

Gesponsorde inhoud