Advertentie

Jobgroei doet armoede en ongelijkheid dalen

Een arbeider aan de slag bij Volvo Cars Gent. Door de stijgende werkgelegenheidsgraad daalt de ongelijkheid, zegt het Planbureau. ©jonas lampens

De komende zeven jaar daalt het armoederisico in ons land, verwacht het federaal Planbureau. Dat komt omdat in minder gezinnen niemand werkt.

Dat in België almaar meer mensen op arbeidsleeftijd ook werken, doet de komende jaren het risico op armoede afnemen. Dat zegt het federaal Planbureau in een nieuwe studie.

De belangrijkste reden waarom mensen risico op armoede lopen is volgens het Planbureau dat ze deel uit maken van een gezin waar niemand werkt. Het gaat meestal om alleenstaanden, met of zonder kinderen. Migranten maken vaker deel uit van een baanloos gezin dan wie hier al lang woont.

De federale regering en alle gewestregeringen ambiëren in hun regeerakkoord dat 80 procent van de Belgen op arbeidsleeftijd werkt. Dat doel is nog niet bereikt, maar de werkzaamheidsgraad stijgt wel. In maart lag hij op 72,3 procent, leren data van Statbel.

Werken

Het Planbureau denkt dat de werkzaamheidsgraad de komende jaren blijft stijgen, vooral bij de 55-plussers. Ook voor die groep geldt dat werken de beste garantie tegen armoede is.

Een bijkomende reden is dat de samenstelling van baanloze gezinnen de komende jaren verandert. Het gaat vaker om volwassenen die invalide zijn of geen werk zoeken en niet om werklozen. Dat doet ertoe, omdat bij werklozen het armoederisico hoger is.

Risico

Het armoederisico wordt bepaald door het mediaaninkomen. De helft van de inwoners heeft een hoger inkomen dan die mediaan, de andere helft een lager inkomen. Vervolgens wordt van dat mediaaninkomen 60 procent genomen. Wie daar onder zit, loopt risico op armoede. De armoededrempel stijgt dus mee met de nationale welvaart.

De armoededrempel bedroeg in 2021 voor een alleenstaande 1.366 euro per maand. Voor een gezin met twee volwassenen en twee kinderen gaat het om 2.868 euro per maand.

Tien jaar

Binnen de huidige wetgeving en demografische en economische trends begint het risico op armoede over een kleine tien jaar weer te stijgen, vermoedt het Planbureau. Dat komt omdat in de projecties de armoededrempel sneller opschuift dan de minimumuitkeringen voor invaliditeit en werkloosheid en het leefloon. Voor ouderen begint bij ongewijzigd beleid het armoederisico pas vanaf 2040 weer te stijgen.

Voor kinderen ligt het armoederisico systematisch hoger dan voor volwassenen. Twee dingen spelen daar. Kinderen wonen vaker dan volwassenen in een eenoudergezin. En het armoederisico neemt toe met het aantal kinderen in een gezin.

Ongelijkheid

Voor de ongelijkheid is de trend gelijkaardig. De ongelijkheid in de hele bevolking daalt tot 2030, om dan vanaf begin 2040 weer te stijgen. Ook hier is de belangrijkste reden voor de teruglopende ongelijkheid het dalende aantal mensen - en ook kinderen - in gezinnen waarin niemand werkt.

Advertentie
Advertentie
Advertentie
Advertentie
Advertentie
Gesponsorde inhoud
Tijd Connect
Tijd Connect biedt organisaties toegang tot het netwerk van De Tijd. De partners zijn verantwoordelijk voor de inhoud.
Partnercontent
Partner Content biedt organisaties toegang tot het netwerk van De Tijd. De partners zijn verantwoordelijk voor de inhoud.