John Crombez werkt aan fiscale rulings voor kmo's

John Crombez. (foto belga) ©BELGA

Er zal werk worden gemaakt van fiscale rulings voor kmo’s, zelfstandigen en notarissen, zodat ze op voorhand weten of een fiscale constructie al dan niet aanvaard wordt. Dat moet meer rechtszekerheid creëren voor kleinere bedrijven. Dat zei staatssecretaris voor Fraudebestrijding John Crombez (sp.a) in de parlementaire commissie die zich buigt over een grote fiscale hervorming.

‘Fiscale rulings komen erop neer dat de administratie Financiën, in het verlengde van de wet, rechtszekerheid biedt. Grote bedrijven en buitenlandse investeerders hebben dat systeem altijd als zeer positief ervaren. Het is dan ook vreemd dat na 2006 niet in dezelfde logica voort is gewerkt voor heel de economie’, merkte Crombez op.

Die fiscale rechtszekerheid is volgens Crombez voor kmo’s en kleine zelfstandigen zelfs belangrijker dan de discussie over de belastbare basis en de belastingtarieven. Maar omdat de procedure voor de fiscale rulingcommissie omslachtig en duur is, blijken in de praktijk bijna alleen grote bedrijven daar gebruik van te maken.

In het verlengde van de fiscale rulings voor grote bedrijven dringt Crombez erop aan dat de administratie Financiën ook fiscale rechtszekerheid creëert in kleinere dossiers, bijvoorbeeld van kmo’s of van particulieren over successierechten of gesplitste aankopen. ‘De administratie moet op zulke fiscale vragen ook een antwoord geven. En als die vragen vaak terugkomen, moet ze de antwoorden ook publiceren, zodat er een fiscale praktijk ontstaat’, stelt Crombez.

Na de verhitte discussies over de antimisbruikbepalingen besliste de regering eind vorig jaar al om daar werk van te maken. Het is de bedoeling dat bij de centrale administratie Financiën een aparte cel wordt opgericht die anticipeert op vragen van kmo’s, fiscalisten en notarissen over wat aanvaardbaar is en wat niet. Bij controles achteraf kan de fiscus daar dan ook geen problemen meer van maken. Tot dusver is daar echter nog geen uitvoering aan gegeven.

‘Ik ben daar een felle voorstander van, omdat de grijze zone dan kleiner wordt en de rechtszekerheid toeneemt. De fiscale administratie kan dan nog meer focussen op fraude’, besluit Crombez.

Lees verder

Advertentie
Advertentie
Advertentie

Gesponsorde inhoud

Gesponsorde inhoud