Kamer keurt wetsontwerp rond rechten aandeelhouder goed

Een beeld tijdens de algemene vergadering van Omega Pharma (Foto Lieven Van Assche)

De Kamer heeft donderdag, tijdens een korte plenaire zitting, een wetsontwerp goedgekeurd over de uitoefening van rechten door aandeelhouders van vennootschappen. Het gaat om de omzetting van een Europese richtlijn

De Europese richtlijn kwam er na het actieplan van de Europese Commissie voor de modernisering van het vennootschapsrecht en corporate governance. Bedoeling is aandeelhouders aan te zetten hun stemrecht uit te oefenen en de omstandigheden te vergemakkelijken om dat ook te kunnen doen, ongeacht hun verblijfplaats.

Daarom worden regels ingevoerd rond de organisatie van en de oproeping voor de algemene vergadering. Aandeelhouders moeten ook van op afstand kunnen deelnemen aan de algemene vergadering, dienen per volmacht of brief te kunnen stemmen en moeten geïnformeerd worden over hun recht om punten te agenderen en voorstellen in te dienen.

Het wetsontwerp werd unaniem goedgekeurd.

 

Lees verder

Advertentie
Advertentie
Advertentie

Gesponsorde inhoud

Gesponsorde inhoud