Kamer sleutelt aan regels voor gezinshereniging

Maggie De Block: 'Het kan niet de bedoeling zijn dat een verkorting van de termijn tot meer onvolledige aanvragen en betwistingen leidt.' ©BELGA

In de Kamer is de discussie begonnen over strengere regels voor gezinshereniging. Een verkorting van de termijn voor een aanvraag wordt misschien gekoppeld aan de mogelijkheid die aanvraag in ons land in te dienen.

De migratiespecialisten in de Kamer hielden dinsdag een hoorzitting over een wetsvoorstel van de N-VA over strengere regels voor het recht op gezinshereniging. Dat is een belangrijk migratiekanaal naar ons land, met vorig jaar 35.000 kinderen en partners die vanuit het buitenland bij iemand met een verblijfsrecht in ons land zijn komen wonen (zie inzet). Dat is ongeveer een vijfde van de totale immigratie naar ons land.

35.000

De Dienst Vreemdelingen zaken (DVZ) telde vorig jaar 60.000 ‘gezinsherenigers’: 13.000 volwassenen en 47.000 kinderen. Dat cijfer is wat vertekend, omdat ook alle in België geboren kinderen van twee buitenlandse ouders erin zijn opgenomen. Het migratiecentrum Myria houdt de ‘echte’ gezinshereniging op 35.000 personen, ongeveer gelijk verdeeld tussen EU- en niet-EU-burgers. In bijna een op de tien gevallen ging het om een gezinshereniging met een vluchteling. Opvallend is dat de regels voor Belgen die een buitenlandse partner naar hier laten komen strenger zijn dan die voor EU-onderdanen.

 

De discussie over gezinshereniging tekent zich af als een belangrijk nieuw strijdpunt in de discussie over asiel en migratie. De N-VA wil dat mensen kunnen aantonen dat ze 40 procent meer verdienen dan het leefloon voor ze kinderen of partners kunnen laten komen. Nu moeten ze 20 procent meer verdienen dan het leefloon. Concreet zou de inkomensvoorwaarde stijgen van 1.250 naar 1.500 euro per maand. De N-VA wil bovendien die voorwaarde nog met 10 procent verhogen per kind dat ouders naar hier willen halen.

De eis van een stabiel inkomen bestaat sinds 2011. Toen was er net als nu een politieke impasse en nam het parlement bij gebrek aan een volwaardige regering de teugels over. De N-VA hoopt het momentum te grijpen om dat nog eens te proberen.

Voor één specifieke groep is de regeling vandaag anders. Vluchtelingen mogen tot een jaar na hun officiële erkenning partners en kinderen zonder voorwaarden laten overkomen. De N-VA wil die termijn verlagen tot drie maand, het minimum dat de Europese regels opleggen.

Experts

Een plejade aan experts mocht in het parlement haar licht laten schijnen op het voorstel. Het ging onder meer om Freddy Roosemont, de topman van de Dienst Vreemdelingenzaken, het federale migratiecentrum Myria en de advocaat Luc Denys, de grote specialist vreemdelingenrecht in ons land.

Het kan niet de bedoeling zijn dat een verkorting van de termijn tot meer onvolledige aanvragen en betwistingen leidt.
Maggie De Block
Minister van asiel en migratie

De experts twijfelen het meest over de geplande kortere termijn voor vluchtelingen. Denys stelde dat snel twee à drie maanden verstreken zijn voor mensen met de vluchtelingenstatus over al hun documenten beschikken. De deadline begint te lopen zodra ze erkend zijn. Nu moeten gezinsleden van mensen met een verblijfsrecht in ons land hun volledige dossier met alle documenten indienen bij een Belgische diplomatieke post in het buitenland. Dat maakt het niet gemakkelijk een dossier binnen het jaar rond te krijgen. N-VA-Kamerlid Theo Francken liet verstaan open te staan voor de mogelijkheid dat aanvragen voortaan in België door de vluchtelingen zelf worden ingediend, mits de termijn op drie maand gelegd wordt. Die last zou wel voor de gemeenten zijn, waarbij de vraag is of die dat aankunnen. De Kamer vraagt daarover een advies aan de lokale besturen.

Politiek is er steun voor strengere regels. De MR en Open VLD pleiten zelfs voor een inkomensvoorwaarde van 1,5 keer het leefloon. Bij de sp.a en CD&V zijn er vraagtekens, terwijl de PS en de groenen tegen zijn. PS-voorzitter Paul Magnette alludeert in zijn formateursnota wel op een verstrenging van de gezinshereniging.

Het voorstel ligt voor een advies bij de Raad van State. Minister van Asiel en Migratie Maggie De Block (Open VLD) waarschuwt voor juridische implicaties. De Raad voor Vreemdelingenbetwistingen, die in beroep oordeelt over een geweigerd verblijf in ons land, moet zich over honderden dossiers rond gezinshereniging buiten. ‘Het kan niet de bedoeling zijn dat een verkorting van de termijn tot meer onvolledige aanvragen en betwistingen leidt.’ De Block toont zich wel persoonlijk voorstander van ‘verdere stappen’ om te vermijden dat personen die in het kader van gezinshereniging naar ons land komen ten laste vallen van de openbare besturen.

Lees verder

Advertentie
Advertentie

Gesponsorde inhoud