Advertentie

Kamer stemt over btw-verlaging voor fietsen en andere cadeautjes

©Wouter Van Vooren

Zonder een sturende regeringsmeerderheid zijn alle remmen los in het parlement. Donderdag stemt de Kamer over tientallen wetsvoorstellen, waaronder de btw-verlaging op fietsen. Dat voorstel zal door alle partijen worden goedgekeurd.

Sinds de N-VA uit de federale regering verdwenen is, is de regering-Michel een minderheidskabinet. Dat biedt het parlement de mogelijkheid zelf meerderheden te zoeken. Dat gebeurde de afgelopen maanden met mondjesmaat.
Maar nu we in de laatste rechte lijn voor de verkiezingen zitten en er nog maar twee plenaire vergaderingen zijn, regent het wetsvoorstellen. Heel vaak is daar een kostprijs aan verbonden.

De plenaire vergadering van de Kamer bespreekt donderdag 39 wetsvoorstellen. De meeste daarvan kosten geld. ‘Als dit allemaal goedgekeurd raakt, kost ons dat honderden miljoenen’, vreest een goedgeplaatste bron.

De meest in het oog springende voorstellen zijn btw-verlagingen. Zo stelt de PS voor de btw te verlagen bij de aankoop van een al dan niet elektrische fiets. Alle partijen steunen het voorstel, want het moet helpen het klimaat te verbeteren.

Het voorstel wordt wel eerst aan Europa gemeld. De btw-verlaging komt er dus niet meteen. Mogelijk zullen veel consumenten daardoor wachten voordat ze een fiets kopen. 

Verkiezingsstunt

De sector van de fietshandelaars kan er niet mee lachen dat de btw-verlaging niet voor onmiddellijk is. De handelaars vrezen dat consumenten hun aankopen uitstellen. Traxio, de koepelorganisatie van de fietssector, laat verstaan dat ‘het voorstel om de btw te verlagen bij de aankoop van een nieuwe fiets alles heeft van een verkiezingsstunt’, omdat het ten vroegste van kracht kan worden in 2020.

39
wetsvoorstellen
De plenaire vergadering van de Kamer bespreekt vandaag 39 wetsvoorstellen. De meeste daarvan kosten geld.

Voorts is er een meerderheid om de nu nog 21 procent bedragende btw op digitale kranten en tijdschriften af te schaffen, zodat er geen discriminatie meer is tussen papieren en digitale mediaproducten. Eerder werd de btw op de aankoop van bloemen en planten bij een tuinaannemer al verlaagd.

Het zijn stuk voor stuk voorstellen waarmee kan worden gescoord, maar die wel geld kosten. De volgende regering krijgt al meteen een factuur op haar bord. En de budgettaire vooruitzichten waren al niet rooskleurig. De regering-Michel laat haar opvolger een tekort van bijna 8 miljard euro na. Die opvolger wacht hoe dan ook een zware sanering van de overheidsfinanciën. 

Kmo's niet langer bestraft

Het voorstel om de btw te verlagen bij de aankoop van een nieuwe fiets heeft alles van een verkiezingsstunt.
Traxio
Koepel van fietsverkopers

De voorstellen beperken zich niet tot btw-verlagingen. Zo besliste een ruime meerderheid in het parlement onlangs kmo’s niet langer te bestraffen als die hun bedrijfsleider een te laag salaris betalen. Die sanctie moest nochtans verhinderen dat na de verlaging van de vennootschapsbelasting massaal vennootschappen om fiscale redenen zouden worden opgericht. Maar geen enkele partij durfde het aan tegen het voorstel van de PS te stemmen. Alleen al die ingreep kost op kruissnelheid minstens 120 miljoen euro per jaar.

Er is ook een voorstel van Open VLD en de N-VA voor een belastingvrijstelling voor erfpacht. Wie een woning bouwt op een perceel in erfpacht en die later verkoopt, geniet geen belastingvrijstelling. Bij de gewone verkoop van een woning worden de meerwaarden niet belast. Die discriminatie willen de twee partijen wegwerken.

Dat is niet alles. CD&V stelt ook voor meer geld uit te trekken voor de Dienst voor Alimentatievorderingen en voor de invoering van een rechtsbijstandsverzekering.

Lees verder

Advertentie
Advertentie
Advertentie
Advertentie

Gesponsorde inhoud

Gesponsorde inhoud