Kamercommissie laat leerplicht ingaan vanaf vijf jaar

©ANP

Vanaf het schooljaar 2020-2021 verlaagt de leeftijd voor de leerplicht van zes naar vijf jaar. De Kamercommissie Bedrijfsleven keurde dinsdag unaniem een wetsvoorstel daarover goed.

De tekst moet nog groen licht krijgen in de plenaire zitting.

Onderwijs is in ons land een bevoegdheid van de gemeenschappen, maar de leerplichtleeftijd valt nog onder het federale niveau. Al sinds de jaren 80 ligt die leeftijd op zes jaar, maar er gaan al jaren stemmen op om die grens te verlagen. Vijftien jaar geleden braken de liberalen daar al een lans voor.

Ongelijkheid

Het belangrijkste motief is het wegwerken van de sociale ongelijkheid. In Vlaanderen gaan bijna alle vijfjarigen nu al naar de kleuterschool. De uitzonderingen zijn veelal kinderen met een migratieachtergrond in de grote steden. In Vlaanderen wordt ook een financiële tegemoetkoming uitgekeerd om kinderen vanaf drie jaar naar school te sturen.

Een vroege deelname aan het onderwijs is cruciaal voor de latere kansen op de schoolbanken en nadien ook in het professionele leven, zeggen de pleitbezorgers van leerplicht vanaf heel jonge leeftijd. 

Godsdienst

Met de regelmaat van de klok doken de voorbije jaren voorstellen op om leerplicht vanaf vijf jaar in te voeren, maar die stierven steevast een stille dood. Ondertussen is er een brede consensus en kwam er ook een positief advies van de Vlaamse regering. Als de tekst binnenkort ook de kaap van de plenaire Kamer passeert, moeten vanaf 1 september 2020 vijfjarigen voldoen aan de leerplicht, over anderhalf jaar dus. Die periode moet scholen de tijd bieden zich voor te bereiden.

De Vlaamse regering wilde niet dat er een verplichting zou komen om in de kleuterklas godsdienst aan te bieden. De grondwet schrijft voor dat openbare scholen de erkende godsdiensten en zedenleer moeten aanbieden tijdens de volledige leerplicht. Om dat te bewerkstelligen, zou er dus een wijziging van de grondwet moeten komen.

Schoolplicht

Voor alle duidelijkheid: leerplicht is niet hetzelfde als schoolplicht. Om aan de leerplicht te voldoen, moet een kind ofwel naar school gaan, ofwel thuisonderwijs krijgen.

Sp.a had nog een amendement ingediend om de leerplicht te verlagen tot drie jaar, maar dat voorstel kreeg enkel steun van de PS.

Lees verder

Advertentie
Advertentie
Advertentie

Gesponsorde inhoud

Gesponsorde inhoud