analyse

Kan Magnette iets in gang zetten zonder N-VA?

De methode van de informateur - werken met verschillende thema-nota's - lijkt er vooral op neer te komen dat hij straks kan vaststellen dat de N-VA ‘het vaakste niet akkoord ging’. ©BELGA

Koning Filip laat informateur Paul Magnette zeker nog een week verder werken. Op basis van inhoudelijke besprekingen wil hij alle partijen uiteindelijk zo ver krijgen dat ze zeggen of er een goede basis is om verder te gaan. Het lijkt een geraffineerde methode om de N-VA eraf te rijden.

Informateur Paul Magnette bracht maandag verslag uit bij de koning, die hem een week langer aan zet houdt. Tegen 25 november moet duidelijk worden of de PS-voorzitter een kans ziet een coalitie zonder de N-VA op de been te brengen. Als vooruitgang kan worden geboekt, dan is de kans groot dat zijn opdracht nog eens wordt verlengd.

Magnette wees er op een persconferentie op dat hij optimistisch is. Hij citeerde Winston Churchill. ‘Een pessimist ziet moeilijkheden in elke opportuniteit. Een optimist ziet opportuniteiten in elke moeilijkheid.’

De methode van de informateur lijkt er vooral op neer te komen dat hij straks kan vaststellen dat de N-VA ‘het vaakste niet akkoord ging’.

De techniek van Magnette is geraffineerd. Hij bespreekt inhoudelijke nota’s. Het gaat om zes nota’s: over migratie, het klimaat, sociale zaken, het verhogen van de werkgelegenheidsgraad, een efficiëntere overheid en een doortastender veiligheids- en justitiebeleid. Daarbij is er volgens Magnette brede consensus bereikt over de doelstellingen, en wordt verder gewerkt op de concrete maatregelen.

Op basis van die besprekingen wil de informateur zien met welke partijen verder kan worden gegaan, om te beginnen met een formatie of een preformatie. ‘We kunnen geen drie of zes maanden meer wachten om een regering te maken. De PS wil er morgen al aan beginnen’, zei Magnette. De methode van de informateur lijkt er vooral op neer te komen dat hij straks kan vaststellen dat de N-VA ‘het vaakste niet akkoord ging’.

De hamvraag is of Magnette de N-VA eraf kan rijden en aan de slag kan gaan met een coalitie rond de socialistische, groene en christendemocratische families, aangevuld met de Franstalige liberalen van de MR. In dat geval is niet langer sprake van een paars-groene, maar van een regenboogcoalitie, die over 81 van de 150 kamerzetels beschikt.

Rosse muntjes

Aangenomen wordt dat Magnette de ‘rosse muntjes’ al op zak heeft - ‘vijf cent cdH en twee cent DéFi’. Dat is een verwijzing naar het aantal zetels dat beide partijen in de Kamer hebben. Met de steun van het cdH en eventueel van DéFi moet een regering zonder de N-VA én zonder Open VLD politiek haalbaar zijn, is de redenering.

En dus is de vraag die voorligt ‘ontstellend eenvoudig’, luidt het bij de N-VA. ‘Gaan CD&V en/of Open VLD overstag? En zo ja: wie, hoe en wanneer?’

Magnette heeft er nooit een geheim van gemaakt dat hij het liefst een coalitie zonder de N-VA op de been brengt. CD&V speelt daarbij een sleutelrol. Of de PS-voorzitter een deal met CD&V kan opzetten, met de Wetstraat 16 als evident wisselgeld, is nog koffiedik kijken.

De vraag die voorligt, is ontstellend eenvoudig. Gaan CD&V en/of Open VLD overstag? En zo ja: wie, hoe en wanneer?
N-VA-bron

De informateur lijkt niet wakker te liggen van de voorzittersverkiezingen bij CD&V. Pas op 6 december wordt duidelijk wie het haalt: Sammy Mahdi of Joachim Coens. Magnette maakte duidelijk dat Koen Geens federaal de plak zwaait bij CD&V, met politieke rugdekking van Wouter Beke. De nieuwe CD&V-voorzitter zal daar moeilijk tegen kunnen optornen, als hij dat al wilt.

De informateur krijgt dus nog zeker een week extra om uit te zoeken wat mogelijk is. Hij wil daarbij het maatschappelijk middenveld horen, al was het maar om duidelijk te maken dat ‘dat naar juiste waarde moet worden geschat’, zoals Magnette het op zijn persconferentie verwoordde.

Hij ontkende dat hij tijd wil kopen. De informateur benadrukte dat serieus wordt gewerkt met de tien partijen die om de tafel zitten, inclusief de N-VA. ‘We leggen eerst de fundering, waarna we steen na steen verder bouwen.’

Rammelende begroting

Magnette wees erop dat hij - zoals aangekondigd - al met Pierre Moscovici, Europees commissaris voor Economie en Financiën, en zijn opvolger, de Italiaan Paolo Gentiloni, over de begroting heeft gesproken. Woensdag wordt het oordeel van de Europese Commissie over de Belgische begroting, die aan alle kanten rammelt, verwacht. Die zorgwekkende budgettaire toestand zal Magnette graag aanhalen om de federale formatie in beweging te krijgen, al blijft onduidelijk of dat veel effect zal hebben.

De vraag is en blijft of CD&V of Open VLD gehoor geven aan Magnettes lokroep om in een paars-groene of regenboogcoalitie te stappen. Als ze die formules blijven afwijzen, zoals beide partijen tot dusver deden, komt N-VA-voorzitter Bart De Wever opnieuw in het spel, in een offensieve positie.

Lees verder

Advertentie
Advertentie

Gesponsorde inhoud