Kleuterjuf, militair en agent zwaar beroep

©BELGA

Minister van Pensioenen Daniel Bacquelaine (MR) heeft samen met de christelijke overheidsvakbond ACV Openbare Diensten en het liberale VSOA gisteren een akkoord gesloten over een lijst van zware beroepen bij de overheid.

Ambtenaren die op de lijst staan, kunnen vroeger stoppen met werken. Het is een compensatie voor het uitdoven van de gunstregimes bij de overheid en voor de verhoging van de wettelijke pensioenleeftijd naar 67 jaar in 2030.

Enkele weken geleden raakten de federale meerderheidspartijen het eens over een kader voor de erkenning van een zwaar beroep. Daarvoor naar vier criteria wordt gekeken: zwaar werk, onregelmatige uren, werk dat een veiligheidsrisico inhoudt en stress, al telt dat laatste enkel als een verzwarend criterium.

Op basis van dat kader moest Bacquelaine met de vakbonden een precieze lijst van zware beroepen vastleggen. Dat is hem gisteravond gelukt. ‘Dit is een belangrijke stap in het proces om mensen met een zwaar beroep betere pensioenvoorwaarden te geven’, zegt hij.

Het politie, het leger en de brandweer staan op de lijst, net als veel leerkrachten - denk aan kleuterleidsters - en het personeel in de zorgsector met een ambtenarenstatuut. De bonden lichten de volledige lijst vandaag toe.

Vanaf 2020

De regeling van de zware beroepen treedt in werking in 2020. Afhankelijk van de zwaarte van het beroep en de lengte van de loopbaan kunnen ambtenaren een beetje of veel vroeger stoppen met werken. Wie jarenlang het allerzwaarste beroep heeft uitgeoefend, kan tot zes jaar vroeger stoppen. De minimumleeftijd wordt op 60 jaar gelegd.

Dit is een belangrijke stap om mensen met een zwaar beroep betere pensioenvoorwaarden te geven.
Daniel Bacquelaine
Minister van Pensioenen

Enkel loopbaanjaren die vanaf 2020 worden gepresteerd, komen in aanmerking als gewerkte jaren in een zwaar beroep, waardoor de impact op de korte termijn beperkt is. Er is wel een uitzondering voor ambtenaren die op de lijst staan en die nu geen gunstregime hebben. Zij kunnen loopbaanjaren vanaf 2010 in rekening brengen.

Ambtenaren behouden hun verworven rechten. Wie jarenlang onder het gunstregime van de preferentiële tantièmes viel - meer dan de helft van de ambtenaren - behoudt de opgebouwde voordelen voor de gewerkte jaren tot 2020. Die loopbaanjaren tellen zwaarder door, waardoor er een hoger pensioen tegenover staat.

N-VA sceptisch

De regering-Michel moet haar fiat nog aan de lijst geven. Bij de N-VA werd gisteren alvast sceptisch gereageerd op het compromis. De Vlaams-nationalisten hebben altijd te kennen gegeven dat ze een beperkte lijst willen omdat ze vrezen voor een uitholling van de pensioenhervormingen. Luc Hamelinck, de voorzitter van ACV Openbare Diensten, waarschuwt dat de lijst te nemen of te laten is.

Voor de private sector zijn de onderhandelingen tussen de vakbonden en de werkgeversorganisaties over wat een zwaar beroep is nog aan de gang. De gesprekken verlopen er veel moeilijker en een oplossing wordt niet voor de zomer verwacht.

Lees verder

Advertentie
Advertentie

Tijd Connect