Advertentie

Klimaatbonus moet stijging energiefactuur compenseren

Federaal minister van Klimaat Zakia Khattabi wil de opbrengst van de CO2-handel gebruiken voor een klimaatbonus. ©BELGA

Federaal minister van Klimaat Zakia Khattabi (Ecolo) wil de opbrengst van de Europese CO2-handel gebruiken om de verwachte stijging van de energiefactuur van gezinnen te compenseren met een 'klimaatbonus'.

Dat de uitbreiding van de handel in CO2-emissierechten de energiefactuur nog verder zal doen stijgen tot 460 euro, zoals blijkt uit een studie van Climact blijkt, wil federaal minister van Klimaat Zakia Khattabi (Ecolo) compenseren met een klimaatbonus. Dat laat ze weten in een tweet.

Hoe die klimaatbonus er precies moet uitzien, is nog niet duidelijk. Maar het principe is wel goedgekeurd op de federale klimaatministerraad dat de opbrengst van de CO2-handel via zo'n klimaatbonus zou terugvloeien naar de gezinnen, in verhouding tot hun inkomen.

Compenseren

Of gezinnen netto zullen winnen met zo'n bonus, zoals Khattabi beweert, is nog maar de vraag. Eerst moet duidelijk worden hoe de Europese plannen over het zogenaamde ETS-systeem zullen uitdraaien.

Volgens de studie van Climac zal met de opbrengst van de veilinginkomsten - die voor de periode 2026-2030 geraamd worden op 5 tot 8 miljard euro - de verwachte stijging van de energiefactuur voor 75 procent kunnen worden gecompenseerd.

'Tegenover die 460 euro aan meerkosten per gezin staat ook bijna 350 euro aan veilingopbrengsten per gezin. Dit wil zeggen dat 75 procent van de verwachte impact en zelfs 100 procent van de verwachte impact op de laagste inkomens op een of andere manier zouden kunnen worden gecompenseerd. Een gericht hergebruik om kwetsbare gezinnen te ondersteunen zou zelfs kunnen leiden tot een positief effect', verduidelijkt Pieter-Willem Lemmens van Climact.

Logica

Hij benadrukt voorts dat de logica die schuilgaat achter de Europese plannen om de handel in CO2-emissierechten naar de transportsector en gebouwen uit te breiden precies is dat fossiele brandstoffen duurder zouden worden, zodat de omslag naar groene energie in de hand wordt gewerkt.

'Een van de voordelen van emissiehandel is dat diekan bijdragen aan het verkleinen van de prijskloof tussen verwarmingsbrandstoffen en elektriciteit. Nu is elektriciteit veel duurder dan aardgas en stookolie. Een van de voordelen van emissiehandel is dat die deze prijskloof verkleint, zeker indien de opbrengsten worden gebruikt om de elektriciteitsfactuur te verlichten. Zo worden warmtepompen economisch interessanter, verkleint de nood aan subsidies, en blijft tegelijkertijd de impact op de totale energiefactuur beperkt', aldus Pieter-Willem Lemmens.

Lees verder

Advertentie
Advertentie
Advertentie
Advertentie

Gesponsorde inhoud

Gesponsorde inhoud