Kloof tussen arm en rijk neemt af

Volgens de OESO is de kloof tussen arm en rijk in ons land de voorbije jaren niet gegroeid. ©ANP XTRA

België scoort goed in een rapport van de Oeso over inkomensongelijkheid. De kloof tussen rijke en arme Belgen is sinds 2007 kleiner geworden. Maar die herverdeling van rijkdom heeft ook een prijs: een erg duur systeem van sociale zekerheid.

De economische crisis heeft geen negatieve invloed gehad op het inkomen van de Belgische gezinnen. Volgens de OESO, dat is een rijkelandenclub van industrielanden, lag het beschikbare gezinsinkomen in België in 2012 op 23.700 euro. Dat is beduidend meer dan het Europees gemiddelde (20.700 euro) maar ook 1,1 procent meer dan in 2007, voor de crisis. Dat schrijft de krant De Standaard.

Het Oeso-rapport toont aan dat de kloof tussen de rijkste en de armste Belgen tijdens de crisisjaren kleiner is geworden. In 2007 was de Belgische toplaag - de 10 procent rijkste gezinnen - 5,8 keer rijker dan de armste 10 procent. Vijf jaar later, in 2012, was dat nog 5,6 keer. Die dalende trend doet zich in slechts vier andere Europese landen voor.

In de meeste Europese landen zijn de laagste inkomensgroepen er tussen 2007 en 2012 immers op achteruitgegaan, maar in ons land zag de armste bevolkingsgroep haar inkomen met 2,1 procent toenemen, tot gemiddeld 8.800 euro. Het Europese gemiddelde is gezakt tot 6.950 euro.

De OESO concludeert dat onze sociale zekerheid de inkomensongelijkheid in België een beetje heeft helpen te verminderen, al is de armoede daarmee niet natuurlijk verdwenen. In 2012 kreeg 9,7 procent van de Belgische gezinnen het predikaat 'arm' mee van de Oeso, omdat zij het met een inkomen moeten doen dat lager ligt dan de helft van het mediaaninkomen. Die groep armen is toegenomen, want in 2007 ging het om 'slechts' 9,1 procent van de bevolking

Lees verder

Advertentie
Advertentie
Advertentie

Gesponsorde inhoud

Gesponsorde inhoud