Koning Filip geeft Coens en Bouchez extra tijd

Informateurs Joachim Coens en Georges-Louis Bouchez gingen maandag langs bij koning Filip. ©Photo News

De informateurs Joachim Coens (CD&V) en Georges-Louis Bouchez (MR) krijgen twee weken extra om de opening van N-VA-voorzitter Bart De Wever richting de PS te onderzoeken.

Meer dan een maand geleden stuurde koning Filip Joachim Coens en Georges-Louis Bouchez, toen beiden nog maar pas voorzitter van hun partij, het veld in om uit te zoeken welke partijen een federale regering kunnen vormen. Tot een doorbraak kwam het nog niet, maar toch vinden de informateurs dat ze voldoende in handen hebben om hun opdracht voort te zetten. Koning Filip heeft hun opdracht na een audiëntie maandag verlengd tot 28 januari.

Informateur en CD&V-voorzitter Joachim Coens mikt nog altijd op een coalitie waarin zowel de PS als de N-VA vertegenwoordigd zijn.

'De informateurs hebben aan de koning verslag uitgebracht', zo deelde het paleis maandagmiddag mee. 'De koning heeft hun opdracht verlengd met het oog op het verder verduidelijken van de verschillende standpunten. Ze zullen hun conclusies ten laatste op 28 januari voorleggen en een tussenverslag uitbrengen op 20 januari.'

Over de precieze finaliteit van Coens en Bouchez bestaat verwarring. Bouchez reed de voorbije weken voor een Vivaldi-regering, waarbij de paars-groene familie van liberalen, socialisten en groenen wordt versterkt door CD&V. Coens volgde evenwel een ander spoor, want zijn doel is nog altijd te komen tot een regering waartoe zowel de N-VA als de PS - respectievelijk de grootste partij in Vlaanderen en in Franstalig België - toetreedt.

Opening naar PS

De PS, wier steun nodig is om tot een werkbare federale meerderheid te komen, wijst gesprekken met de N-VA al weken af. De Vlaams-nationalisten willen wel spreken. Voorzitter Bart De Wever maakte afgelopen weekend op de nieuwjaarsreceptie van zijn partij een opening door erop te wijzen dat het beleid van de regering-Michel moet worden verdergezet om ruimte te maken ‘voor een sterker sociaal beleid’ met als prioriteit ‘de verhoging van de lage pensioenen'.

Hogere pensioenen is een van de prioriteiten van de PS, maar bij de Franstalige socialisten spreken ze over een schijnopening omdat het voorstel ook in het N-VA-partijprogramma staat. Bij CD&V zien ze dat anders. De uitspraken van De Wever worden gepercipieerd als een uitgestoken hand, een die er bovendien zou zijn gekomen op aandringen van Coens.

CD&V speelt het hard

CD&V beschouwt het pleidooi van N-VA-voorzitter Bart De Wever voor een verhoging van de laagste pensioenen als een uitgestoken hand.

Coens wil de komende week dan ook gebruiken om uit te zoeken hoe de PS en de N-VA samen in een regering kunnen worden ondergebracht. De CD&V-voorzitter hoopt dat het bij de Franstaligen intussen is beginnen te dagen dat zijn partij in de huidige omstandigheden geen andere regering - dus ook Vivaldi niet - zal steunen.

CD&V-boegbeeld Hilde Crevits maakte afgelopen weekend in De Tijd nog duidelijk dat haar partij zich niet zal aansluiten bij een Vivaldi-coalitie. 'Er is een nipte meerderheid voor paars-groen. Die partijen hebben ons daarvoor niet nodig. Als ze zo’n regering willen, moeten ze die vooral vormen', stelde ze. 

Welke partijen? 

Een regering van N-VA, Open VLD, CD&V, sp.a, PS en MR heeft een meerderheid in beide taalgroepen. De PS heeft echter altijd gezegd dat ze de Zweedse coalitie niet zou depanneren.

Als alternatief denken de christendemocraten aan een paars-gele regering, al is het onduidelijk welke partijen daarin moeten zetelen. Een optie is een regering van de 'Zweedse' partijen die de Vlaamse regering vormen - de N-VA, Open VLD en CD&V - met de PS, de sp.a en de MR. Anders dan Vivaldi beschikt zo'n regering wel over een meerderheid aan beide kanten van de taalgrens.

Een deel van Open VLD, waaronder voorzitster Gwendolyn Rutten, staat daar evenwel niet voor te springen omdat hun voorkeur bij Vivaldi ligt. Bovendien is in zo'n constellatie een partij op overschot, wat altijd tot spanningen leidt. De PS heeft bovendien meermaals te kennen gegeven dat ze de Zweedse regering-Michel niet zou depanneren. 

Chicken game

Een andere mogelijkheid is dat Open VLD opzij wordt geschoven, waardoor een regering met aan Vlaamse zijde de N-VA, CD&V en de sp.a en aan Franstalige zijde de PS en de MR wordt gevormd. Ook die constellatie heeft een meerderheid aan de beide zijden van de taalgrens, maar is geen depannage van Zweeds en alle partijen zijn nodig. 

De Vlaamse socialisten doen de paars-gele scenario's af als sciencefiction.

Voor de groenen is in de paars-gele scenario's geen plaats. Jean-Marc Nollet, covoorzitter van Ecolo, roept de andere partijen dan ook op geen nieuwe gesprekken aan te vatten met de N-VA. De Vlaams-nationalisten zijn er volgens hem enkel uit op tijd rekken 'om de boel te laten verrotten'. Wie de deur toch openlaat, draagt volgens Nollet een 'zware verantwoordelijkheid'.

De PS is evenmin bereid om met de N-VA in een regering te stappen, maar voorzitter Paul Magnette beseft dat CD&V niet gaat bewegen vooraleer het iedereen duidelijk is geworden dat de N-VA niet in een regering wil stappen. De Franstalige socialisten willen dus nog wel een rondje draaien met Coens en Bouchez, zonder dat ze geloven dat het wat gaat opleveren.

Met een PS én een CD&V die van geen wijken willen weten, heeft de formatie veel weg van een chicken game. Al is het eerder een spel waarbij CD&V en de PS van elkaar wegrijden, wetende dat ze elkaar uiteindelijk toch nodig hebben. Wie keert het eerst? De PS of CD&V? Of geen van beiden? Doordat daar geen duidelijkheid over is, kon de koning niet anders dan de opdracht van de informateurs te verlengen.

 

Lees verder

Advertentie
Advertentie
Advertentie

Gesponsorde inhoud

Gesponsorde inhoud