Koppeling loon en anciënniteit onder vuur

Vooral bij bedienden stijgt het loon automatisch naargelang ze meer anciënniteit opbouwen, waardoor oudere werknemers fors duurder zijn. ©Hollandse Hoogte / Chris Pennarts

In ons land werken nog steeds een pak minder 55-plussers dan in de buurlanden. De Hoge Raad voor de Werkgelegenheid pleit voor langer werken, maar ook voor het herzien van de sterke koppeling van de lonen aan de anciënniteit.

Hoewel de werkloosheidsgraad tot een historisch dieptepunt is gezakt, zijn in België nog steeds veel mensen inactief. Uit een rapport van de Hoge Raad voor de Werkgelegenheid, waarin experts zetelen die de federale regering bijstaan met advies, blijkt dat de activiteitsgraad in ons land 68,6 procent bedraagt. Dat betekent dat 68,6 procent van de 15- tot 64-jarigen aan de slag is of actief op zoek is naar werk. In Nederland en Duitsland schommelt de activiteitsgraad rond 80 procent.

68,6
procent
68,6 procent van de 15- tot 64-jarigen in België is aan de slag of actief op zoek naar werk. In Nederland en Duitsland schommelt de activiteitsgraad rond 80 procent.

Het hoge aantal inactieven is het gevolg van twee fenomenen. De Belgen verschijnen relatief laat op de arbeidsmarkt omdat hier geen cultuur is van het combineren van werk en studeren. Ze stoppen ook vrij vroeg met werken om in vervroegde uittredingsstelsels zoals het brugpensioen, het vervroegd pensioen of de invaliditeit te belanden. Van de 55-plussers is slechts 55 procent aan de slag of op zoek naar werk, een pak minder dan bij de buren.

Brugpensioen

Om de activiteitsgraad te verhogen pleit de Hoge Raad nog eens voor het afbouwen van de vervroegde uittredingsstelsels zoals het brugpensioen. Daarnaast pleit hij voor het aanpassen van de sterke koppeling van de lonen aan de anciënniteit. Vooral bij bedienden stijgt het loon automatisch naargelang ze meer anciënniteit opbouwen, waardoor oudere werknemers fors duurder zijn.

‘De geldelijke valorisatie van anciënniteit is een valstrik voor oudere werknemers’, zegt Steven Vanackere, directeur bij de Nationale Bank en ondervoorzitter van de Hoge Raad. ‘Ik snap dat ervaring beloond moet worden. We moeten het systeem dus niet weggooien. Maar als dat tot een spiraal leidt die de arbeidskansen van oudere werknemers in het gedrang brengt, moet je er wel naar durven te kijken.’

De geldelijke valorisatie van anciënniteit is een valstrik voor oudere werknemers.
Steven Vanackere
Directeur Nationale Bank en ondervoorzitter Hoge Raad

Uit cijfers van de rijkelandendenktank OESO blijkt dat een 50- tot 59-jarige in ons land gemiddeld 16 procent meer verdient dan een 40- tot 49-jarige. Dat verschil is bijna nergens ter wereld zo groot. Daartegenover staat dat België samen met Frankrijk en Oostenrijk het land is waar het voor 60-plussers het moeilijkst is om aan de slag te blijven.

Het is niet duidelijk of er een oorzakelijk verband is tussen de twee cijfers. Maar de samenhang is zo opvallend dat de Hoge Raad de sociale partners oproept de automatische koppeling van de lonen en de anciënniteit te herzien. ‘De sociale partners moeten de loonevolutie over de hele carrière herbekijken.’

©Mediafin

Lees verder

Advertentie
Advertentie

Gesponsorde inhoud