Geens verzwijgt kritiek op 'geldkoe' voor advocatenbalies

©Photo News

Voor de balies lonken miljoenen euro’s als hun betalend digitaal platform aan alle advocaten wordt opgelegd. Veegt minister van Justitie Koen Geens (CD&V) daarom de zware kritiek van de privacywaakhond op dat platform onder de mat?

Moeten advocaten binnenkort verplicht gebruikmaken van een nieuw digitaal platform, het Digitaal Platform Advocatuur, afgekort Diplad? Dat is een systeem om stukken, conclusies en brieven digitaal bij de rechtbank in te dienen en naar andere advocaten en cliënten te versturen. Niet Justitie, maar de privéfirma Diplad heeft het platform ontwikkeld en zal het ook beheren. Diplad is eind 2014 door de advocatenbalies opgericht als een coöperatieve vennootschap.

Bruno Luyten, de eerste voorzitter van het Antwerpse hof van beroep, nam al meermaals het nut van Diplad op de korrel. Omdat het volgens hem een nodeloze tussenschakel is voor databanken die al door Justitie zijn ontwikkeld. En omdat er grote financiële belangen mee gemoeid zijn. Want advocaten zouden telkens moeten betalen om een stukkenbundel of conclusie digitaal te kunnen versturen. Bijvoorbeeld 9 euro per conclusie. Het gaat om miljoeneninkomsten als je weet dat elk jaar meer dan 1 miljoen zaken worden behandeld. Belangrijk voor Diplad, dat volgens de jongste jaarrekening al meer dan 8 miljoen euro schulden heeft en voor 2 miljoen euro opgestapelde verliezen torst.

Kritische persberichten

Er staat veel geld op het spel om Diplad op te leggen aan alle advocaten. Dat bleek vorige week toen Luyten het platform op Radio 1 nog eens bekritiseerde. Er volgden meteen kritische persberichten van zowel de firma Diplad als van de Orde van Vlaamse Balies en de Orde van Franstalige en Duitstalige Balies (Avocats.be).

Misschien spelen financiële belangen mee. Maar die mogen de keuze van de minister voor het systeem van de advocatenbalies niet beïnvloeden.
Willem Debeuckelaere
Voorzitter van de Gegevensbeschermingsautoriteit

Maar nu heeft de Gegevensbeschermingsautoriteit, de vroegere Privacycommissie, een vernietigend advies over de kwestie uitgebracht. Dat advies van 5 september is nog niet publiek gemaakt, maar De Tijd kon het al inkijken.

Het valt op dat de zware kritiek in dat ‘ongunstige advies’ helemaal niet aan bod kwam in het persbericht dat minister van Justitie Koen Geens (CD&V) maandag over dat advies verstuurde. Daarin gaf Geens wel toe dat hij de teksten van zijn koninklijke en ministeriële besluiten moet bijsturen. Maar de minister liet vooral uitschijnen dat de Gegevensbeschermingsautoriteit in haar advies bevestigde dat het digitaal platform kan worden toevertrouwd aan een beroepsgroep zoals de advocatenorde.

Maar wie het advies leest, leest er vooral vernietigende kritiek. De waakhond schrijft dat de redenen die de minister opgeeft om de informaticasystemen van de beroepsorganisaties te verplichten, ‘niet overtuigend zijn’.

Legitiem noch proportioneel

‘De Autoriteit onderstreept dat de minister de beroepsorganisaties in geen geval de taak mag toevertrouwen om naast die van de griffies parallelle systemen te ontwikkelen.’ Dat zou legitiem noch proportioneel zijn, luidt het. ‘De orden van de balies van advocaten beschikken over geen enkele legitimiteit om zo’n massale verwerkingen van gerechtelijke gegevens uit te voeren.’ Dat zou de risico’s alleen maar vergroten.

In zijn persbericht schreef Geens ook dat ‘volgens de Autoriteit de balies het best geplaatst zijn om na te gaan of iemand (nog) advocaat is of geschorst is.’ Maar in zijn advies stelt de privacywaakhond dat de minister ‘niet aantoont’ dat een beroepsorganisatie zoals de advocatenordes beter geplaatst zou zijn om te controleren of elke gebruiker van het systeem wel degelijk advocaat is. De minister toont volgens de Autoriteit niet aan dat Justitie dat moeilijk zelf kan controleren.

In haar advies stelt de Gegevensbeschermingsautoriteit zeer duidelijk dat de minister geen redenen opgeeft om te rechtvaardigen dat Diplad voor alle advocaten wordt verplicht. De Autoriteit waarschuwt de minister dat hij ‘onverwijld de protocolakkoorden moet herzien die hem binden aan bepaalde beroepsorganisaties’. Geens sloot al in 2016 een protocolakkoord met de balies, notarissen en gerechtsdeurwaarders.

'Geen enkele meerwaarde'

De voorzitter van de Gegevensbeschermingsautoriteit, Willem Debeuckelaere, bevestigt in een reactie het ongunstige advies. ‘We zien geen enkele meerwaarde voor zo’n verplicht tussenplatform. Misschien spelen financiële belangen mee, maar die mogen de keuze voor het systeem van de advocatenbalies niet beïnvloeden.’

‘Willen we echt een privéfirma op zo’n grote schaal zeer gevoelige en risicovolle gegevens laten bewaren? Daar plaatsen wij grote vraagtekens bij. Zeker als de overheid daarvoor al een systeem heeft. Waarom dan nog een parallel systeem opleggen?’

Lees verder

Advertentie
Advertentie

Tijd Connect