Kritiek, opluchting en vragen

Johan Vande Lanotte verdedigt het begrotingsakkoord. (foto Belga)

Kritiek, opluchting en praktische vragen volgen op het bereiken van het begrotingsakkoord. Een overzicht.

Aan de koopkracht van de mensen die werken wordt niet geraakt, want het indexmechanisme blijft behouden. Tegelijkertijd zorgt de loonmatiging ervoor dat we de komende twee jaar zowat 1,5 procent van onze loonhandicap wegwerken. Dat benadrukken de federale topministers dinsdagochtend, na afsluiten van het finaal akkoord over de begroting voor 2013 en een reeks relancemaatregelen. Maar uiteraard is niet iedereen zo positief.

De liberale ondernemer Rudi De Kerpel vindt dat journalisten maar eens de juiste vragen moeten stellen:

Wanneer gaan journalisten eens de vragen stellen die gesteld moeten worden? 500 mio vr 100.000 bedrijven... 700 mio vr 4 windmolenparken! — Rudi De Kerpel (@rudidekerpel) 19 Nov 12

Econoom Geert Noels, in antwoord op een vraag naar het bevriezen van de lonen.

dominiek_be Betonneren is voor niemand een goede oplossing, als flexibiliteit het antwoord is. — Dominiek (@dominiek_be) 19 Nov 12

Noels haalt er een grafiek bij, om aan te tonen dat een index light niet veel oplost:

 

Matthieumarin De gezondheidsindex volgt de algemene index veel nauwer dan vroeger. Dus verschil is niet zo groot. pic.twitter.com/vBusYtlE — Matthieu Marin (@Matthieumarin) 19 Nov 12

Overigens vindt Noels dat zeggen dat het concurrentieprobleem zal opgelost zijn in 2018 klinkt als 'u krijgt water als u uit de woestijn komt.'

De Vlaamse Federatie van Beleggers (VFB) daarentegen is al bij al tevreden:

De Vlaamse Federatie van Beleggers, VFB, verneemt uit goede bron dat de voorheffing op roerende inkomsten vanaf 2013 opnieuw bevrijdend wordt. De aangifteplicht in de personenbelasting en aan het meldpunt verdwijnt. Het tarief van 25% wordt vanaf 2013 veralgemeend. Het jaar 2012 wordt een overgangsjaar waarin op de belastingplichtige wordt gerekend om uit te maken welk tarief, 21% of 25%, hij verschuldigd is.

De regering maakt daarmee een einde aan de negatieve discriminatie van inkomsten uit risicokapitaal. De afschaffing van de aangifteplicht en van het meldpunt kan veel onrust wegnemen bij de spaarders en de beleggers. Deze regeling is weliswaar een belastingverhoging (en niemand betaalt graag meer belastingen) maar stemt overeen met de verwachtingen van VFB. Onder voorbehoud van nader onderzoek van de jongste beslissingen en de toekomstige wetgeving, hebben de ministers de boodschap van VFB begrepen.

De meerwaardetaks voor holdings krijgt wél kritiek. Marktenexpert Tom Simonts bij Bolero:

 

0.4% meerwaardetax voor holdings #godgeklaagd En nu en masse de totnogtoe niet erkende overgedragen verliezen activeren. Quid minwaarden ? — Tom Simonts (@TSimonts) 19 Nov 12

Bart Goemaere, hoofdredacteur van BeursTips, voorziet dat de Belgische holdings nu plots hun Luxemburgse dochters zullen activeren. Simonts:

 

@PierreVanderMersch van Brederode verkastte enkele jaren geleden al naar Luxemburg #Moretofollow Postief: geen GBL/Pargesa speculatie meer — Tom Simonts (@TSimonts) 19 Nov 12

Bovendien blijven er heel wat vragen. KBC Securities:

  • Wordt de taks per deal toegepast of gaat die over een bepaalde tijdsperiode?
  • Wanneer spreken we over een meerwaarde?
  • Wat met de overgedragen verliezen? Kunnen die ook ingebracht worden?
  • Wanneer is een holding 'Belgisch'?

De bankeneconomen hebben scherpe kritiek. Koen De Leus, senior economist van KBC:

 

Opportuniteit herverdeling belastingslast (te veel op arbeid, nog ruimte op consumptie) w. jammerlijk ongemoeid gelaten pic.twitter.com/FXJNLTZ1 — Koen De Leus (@KoenDeLeus) 20 Nov 12

Chief eurozone-econoom van ING Peter Vanden Houte: 

 

 

We hebben dus het principe "gebetonneerd" dat elke externe prijzenschok (bv. olie) onverminderd de Belgische concurrentiekracht wegvreet? — Peter Vanden Houte (@PVandenHoute) 20 Nov 12

 

Peter De Keyzer, chief economist van BNP Paribas Fortis: 

Belgische begroting: veel te veel (politieke) tactiek op korte termijn, veel te weinig (economische) strategie voor lange termijn — Peter De Keyzer (@DeKeyzerP_nl) 19 Nov 12

En nog: 

 

Tijdelijke "bevriezing" lonen, waarom dan geen tijdelijke bevriezing overheidsuitgaven of belastingdruk? Dat zou vertrouwen ten goede komen — Peter De Keyzer (@DeKeyzerP_nl) 20 Nov 12

 

Hoofdeconoom Luc Aben van Van Lanschot: 

 

Het 2013-cijfertje vr Belgische begroting zal wel kloppen, maar de jeugd heeft (opnieuw) alle reden om ontgoocheld te zijn. #niksstructureel — Luc Aben (@Luc_Aben) 20 Nov 12

 

Edwin De Boeck, hoofdeconoom van KBC:

 

"Indexbetonnering": dus hopen maar dat, zoals na intro gezondheidsindex in 1993, olieprijzen langdurig dalen. Is helaas niet consensus view. — Edwin De Boeck (@EdwinDeBoeck) 20 Nov 12

 

Fiscalist Michel Maus schiet met scherp:

 

Loonmatiging zonder fiscale lastenverlaging en stijging roerende voorheffing = fiscale gijzeling middenklasse. — Michel Maus (@MausMichel) 19 Nov 12

De gedelegeerd bestuurder van de technologische federatie Agoria, Paul Soete, heeft het in een eerste reactie over 'een enorme ontgoocheling bij iedereen die dacht dat men iets structureels ging doen om onze loonhandicap te doen verdwijnen.'

Caroline Ven van het ondernemersplatform VKW:

 

Een diepe crisis is doorgaans hét moment voor grote hervormingen. België mist deze kans en blijft als een kikker in de kookpot zitten. — CarolineVen (@CarolineVen) 19 Nov 12

 

Glazen bol 

 Het is niet zeker dat we de loonkosthandicap tegenover onze buurlanden zullen inlopen dankzij het begrotingsakkoord. Dat zegt directeur-generaal Fa Quix van Fedustria, de federatie van de textiel-, hout- en meubelindustrie. "Di Rupo heeft blijkbaar een glazen bol. Als de buurlanden onder onze index gaan, kan de kloof immers even goed vergroten."

Volgens Quix zijn de maatregelen om de loonkosthandicap aan te pakken "totaal ongeloofwaardig", omdat de index volledig behouden blijft. "Men neemt een risico, want we weten niet wat de buurlanden gaan doen. Als zij meer matigen en onder onze index gaan, wordt de kloof groter", zegt hij. "En dat is zeker niet uit te sluiten in crisistijd."

Quix vindt ook dat er te traag wordt ingegrepen. "Er is nu een probleem. Nu hebben we schoktherapie nodig, maar de eerste maanden zal er niets veranderen." De loonindexering in de textielsector loopt in 2011 en 2012 op tot 6,1 procent, zegt Quix. Het is volgens hem "niet correct" om de begrotingsmaatregelen "voor te stellen als loonkostverlaging". Bovendien stelt Quix dat het sociaal overleg misschien op hetzelfde resultaat was uitgekomen. "Nu heeft de regering het overleg grotendeels buitenspel gezet", klinkt het. "De regering had zich beter gemoeid met datgene waar ze echt bevoegd voor is. Ze had de werkgeversbijdragen moeten afbouwen, terwijl ze daar nu peanuts voor doet." 

"Het blijft bijten"

 De koepel van de Vlaamse Noord-Zuidbeweging 11.11.11 laakt de bijkomende besparingen op ontwikkelingssamenwerking die de federale regering in de begroting voorziet. Volgens 11.11.11 wordt er 108 miljoen euro geschrapt bovenop de eerdere besparingen van 420 miljoen euro. "De besparing is minder zwaar dan aanvankelijk aangegeven, maar het blijft bijten", zegt algemeen directeur Bogdan Vanden Berghe.

De besparing betekent hoe dan ook dat België opnieuw een stap terug zet in het engagement om tegen 2015 0,7% van het BNI te besteden aan ontwikkelingszaken. Met een geschatte 0,5% blijft België ter hoogte van het Europese minimum, maar wordt het in de komende jaren erg moeilijk het engagement waar te maken, luidt het.

"Het is essentieel dat het voorziene budget nu effectief uitgegeven wordt. We willen niet hetzelfde meemaken als in 2012, waar in oktober plots uiterst bruut alle verdere uitgaven geschrapt werden." Vanden Berghe verwacht dat minister van Ontwikkelingssamenwerking Paul Magnette hier nog voor zijn vertrek een strategie over uitwerkt met zijn administratie. "Met het budget 2013 moeten nog heel wat van de in 2012 geschrapte projecten worden opgevangen. Dit wordt krap."

 

Station van Bergen 

 

Ook de Franstalige oppositie heeft kritiek op het begrotingsakkoord. FDF-Kamerlid Bernard Clerfayt vreest dat het akkoord de economische groei niet zal stimuleren. "De 400 miljoen euro die de regering uitrekt voor relance is nauwelijks dubbel zoveel als het geld dat naar de renovatie van het station van Bergen ging."

Clerfayt vindt dat de regering teveel maatregelen neemt met negatieve gevolgen voor de economie: lastenverhogingen, loonbevriezingen, het verlagen van de voordelen van de dienstencheques en een "one shot"-systeem voor de fiscale regularisatie.

De Franstalige groenen van Ecolo sluiten zich aan bij de kritiek van zusterpartij Groen: de begroting straft de werkenden en de middenklasse.

 

Lees verder

Advertentie
Advertentie

Gesponsorde inhoud