Kunstwerken in beslag genomen tijdens kunstbeurs Brafa

©BELGA

De federale overheidsdienst Economie heeft tijdens een controleactie op de Brusselse kunstbeurs Brafa 34 kunstwerken en archeologische stukken in beslag genomen.

De kunstbeurs Brafa bevestigt dat bepaalde objecten tijdelijk in beslag zijn genomen ‘in afwachting van aanvullende informatie’, maar zegt dat het om een routinecontrole ging. Brafa zegt de inval te betreuren.

Een twaalftal inspecteurs voerde de controle uit. Étienne Mignolet, de woordvoerder van de FOD Economie, zegt dat bij de actie een dertigtal archeologische voorwerpen en tribale kunststukken in beslag zijn genomen op vier Belgische en buitenlandse stands, waaronder die van de galerij van Pierre Dartevelle.

Het gaat om objecten uit het Oude Egypte, tribale kunst en Aziatische kunst. Bij de in beslag genomen kunststukken is een Congolese lans uit de tweede helft van de negentiende eeuw.

Verdachte afkomst

De reden voor de inbeslagname is de ‘verdachte afkomst of authenticiteit’. Over de oorsprong van bepaalde kunstwerken wordt soms gelogen om ze voor een betere prijs te kunnen verkopen. De inspecteurs vroegen tijdens de inspectie de documenten van de werken op om de echtheid te controleren.

‘Het is normaal dat deze beurs, het belangrijkste Belgische evenement op de kunstmarkt met de duurste stukken, onze interesse wekt’, zegt Mignolet. De inspectiediensten willen erover waken dat de exposanten alle regelgeving respecteren.

Misleiding

De objecten waren al door de organisatoren van de beurs geweigerd, omdat ze niet voldeden aan de interne keuringsprocedure. Die controle op de authenticiteit, de herkomstgarantie en de artistieke kwaliteit is gebruikelijk op alle internationale kunstbeurzen.

Het is in het belang van de sector om samen te werken tegen malafide praktijken.
NATHALIE MUYLLE
MINISTER VAN ECONOMIE (CD&V)

De organisatie bevestigt dat de werken nooit te koop zijn aangeboden op de beurs. De in beslag genomen kunst ligt opgeslagen in een ruimte die voor het publiek niet toegankelijk is. Het parket moet beslissen wat er verder mee moet gebeuren. Op misleiding staan boetes tot 200.000 euro. Bovendien is strafrechtelijke vervolging mogelijk.

‘Het is in het belang van de sector om samen te werken tegen malafide praktijken’, zegt ontslagnemend minister van Economie en Consumenten Nathalie Muylle (CD&V).

Lees verder

Advertentie
Advertentie

Tijd Connect