netto

Laatste horde voor aanvraag corona-ouderschapsverlof genomen

©Photo News

Het Koninklijk Besluit over het coronaouderschapsverlof is klaar en wordt donderdag nog of ten laatste vrijdag in het Staatsblad gepubliceerd.

Het volmachtenbesluit over het coronaouderschapsverlof lag al enige tijd bij de Raad van State. Die etappe is nu achter de rug en de definitieve tekst wijkt in weinig af van de het oorspronkelijke besluit.

Werknemers met kinderen tot 12 jaar kunnen met terugwerkende kracht tussen 1 mei en 30 juni van het coronaouderschapsverlof gebruikmaken. Voor kinderen met een handicap is er geen leeftijdsgrens. Het KB houdt de mogelijkheid open om de maatregel na 30 juni te verlengen.

©Mediafin

Het KB bevestigt ook dat de onderbrekingsuitkering voor het coronaverlof 25 procent hoger ligt dan die van het gewone ouderschapsverlof.

Lichte administratie

De administratie voor het coronaverlof wordt zo licht mogelijk gehouden. Wie dat wil, kan een lopend ouderschapsverlof onderbreken en coronaverlof opnemen. Na 30 juni wordt een lopende periode van het gewone verlof gewoon voortgezet. Wie gebruikmaakt van het coronaouderschapsverlof ziet het nog beschikbare saldo voor gewoon ouderschapsverlof niet slinken. Die regeling geldt ook voor werknemers die tijdskrediet tijdelijk in coronaverlof omzetten.

Werknemers kunnen al na een maand dienst bij een werkgever het coronaouderschapsverlof aanvragen. De aanvraagprocedure wordt uiterst kort gehouden. De werknemer moet de aanvraag maar drie dagen voor de ingang van het verlof indienen en de werkgever krijgt zes dagen om te antwoorden.

Wie coronaverlof wil opnemen kan kiezen voor een 1/5de onderbreking of een halftijdse onderbreking. Het eerste is alleen mogelijk bij een voltijdse betrekking, het tweede kan pas als men minstens 75 procent is tewerkgesteld. Een voltijdse onderbreking is bij het coronaverlof niet mogelijk.

Lees verder

Advertentie
Advertentie

Gesponsorde inhoud