netto

Laatste uren voor uw jaarlijkse belastingaangifte

©BELGAI

Ook voor wie een voorstel van vereenvoudigde aangifte heeft ontvangen en elektronisch correcties wil doen, geldt de deadline van 15 juli.

Als u zelf uw belastingaangifte indient, moet u dat uiterlijk vandaag - donderdag 15 juli - voor middernacht doen. Doet u dat pas na middernacht, dan is uw aangifte laattijdig en riskeert u een administratieve boete. Voor een aangifte op papier is sowieso te laat: de deadline daarvoor lag op 30 juni.

Drie dagen voor de deadline van 15 juli hadden bijna 1,38 miljoen burgers een digitale belastingaangifte ingediend. Dat is een stijging met 5,3 procent in vergelijking met hetzelfde moment vorig jaar. Minister van Financiën Vincent Van Peteghem (CD&V) is tevreden dat steeds meer mensen vlot de weg naar Tax-on-web vinden, maar deed dinsdag ook een oproep om niet te wachten tot enkele minuten voor de deadline. Vorig jaar klokte Tax-on-web af op zo’n 1,6 miljoen aangiften.

Bij een laattijdige aangifte riskeert u een administratieve boete.

Vooraf ingevulde aangifte

Ook voor wie een voorstel van vereenvoudigde aangifte (VVA) heeft ontvangen en elektronisch correcties wil doen, geldt de deadline van 15 juli. Het document bevat alle gegevens die de fiscus kent en een belastingberekening op basis daarvan. Let op als u met een mandataris zoals een boekhouder of belastingadviseur werkt. Ook die kan maar tot en met 15 juli een voorstel van vereenvoudigde aangifte wijzigen via Tax-on-web. Het is niet langer mogelijk om na die termijn een VVA te veranderen.

Uit voorlopige cijfers blijkt dat op 13 juli in totaal 233.489 van de in totaal 3.715.400 opgestelde VVA's via Tax-on-web werden gewijzigd. Een vooraf ingevulde aangifte kon ook met een papieren antwoordformulier gecorrigeerd worden, maar die zijn nog niet verwerkt.

Iedereen die een voorstel van vereenvoudigde aangifte heeft ontvangen, moet de vermelde gegevens grondig controleren.

Iedereen die een voorstel van vereenvoudigde aangifte heeft ontvangen, moet de vermelde gegevens grondig controleren. Zoniet riskeert u geld mis te lopen.

Vooral uw gezinssituatie moet een punt van aandacht zijn. Denk maar aan een recente wijziging in uw kinderlast, de regeling van co-ouderschap, de kosten voor kinderopvang en betaalde of ontvangen onderhoudsgelden. Controleer of alle belastingvoordelen waarop u recht hebt, zijn opgenomen. Denk aan een giften, dienstencheques, een lening of een levensverzekering voor het langetermijnsparen.

Ook beleggers moeten waakzaam zijn. Tot 800 euro aan dividenden is vrijgesteld van roerende voorheffing, maar die vrijstelling is nooit automatisch verrekend in het voorstel van vereenvoudigde aangifte. U moet ze zelf uitdrukkelijk vragen.

Boekhouder

Laat u uw belastingaangifte indienen door een mandataris - zoals een boekhouder of een belastingadviseur - dan heeft die de tijd tot 21 oktober. Maar u moet die persoon wel voor eind augustus contacteren om een mandaat te activeren.

Hulp bij invullen

Door de coronacrisis waren er dit jaar geen face-to-face-invulsessies in de lokale belastingkantoren en gemeenten. Als alternatief bood de fiscus telefonische hulp. Wel was er een noodoplossing voor de meest kwetsbaren. Voor wie hulp per telefoon bij een aangifte niet lukt - door bijvoorbeeld een taalprobleem, ongeletterdheid of omdat de aangifte uiterst complex is - is toch een fysieke afspraak geregeld.

'Het is de bedoeling om volgend jaar opnieuw zitdagen te organiseren zoals we die kenden voor de coronacrisis, in tal van openbare gebouwen in onze steden en gemeenten. Dienstverlening dicht bij de mensen blijft voor mij een absolute prioriteit’, zegt Van Peteghem.

Vragen bij het invullen van uw aangifte?

Alles wat u moet weten om uw belastingaangifte in te vullen, vindt u hier. Mét tips om minder belastingen te betalen.

Lees verder

Advertentie
Advertentie
Advertentie

Gesponsorde inhoud

Gesponsorde inhoud