Lager dividend AB InBev kost staat 350 miljoen

AB Inbev is een Belgisch-Braziliaanse brouwer. ©REUTERS

Doordat de brouwer AB InBev zijn dividend heeft gehalveerd tot een dikke 3,6 miljard euro, loopt de Belgische overheid 350 miljoen euro aan roerende voorheffing mis voor de begroting van 2019.

Het gat in de federale begroting van 2019 loopt op tot bijna 7 miljard euro en is zo dubbel groot als aanvankelijk vooropgesteld, bleek maandag uit een rapport van het Monitoringcomité, de topambtenaren die de budgettaire toestand opvolgen. Dat is het gevolg van de uitgaven in de sociale zekerheid die sneller stijgen dan verwacht en enkele inkomsten die tegenvallen. Zo liggen de opbrengsten uit de roerende voorheffing die moet worden betaald op dividenden en andere inkomsten uit kapitaal 690 miljoen euro lager dan verwacht.

‘De daling is voor een gedeelte te verklaren door een lagere inning voor het dividend van één heel grote onderneming’, staat in het rapport van het Monitoringcomité. De overheid liep daardoor 350 miljoen euro mis. Verschillende bronnen zeggen dat het gaat over het dividend van AB InBev . De Belgisch-Braziliaanse bierbrouwer telt nog altijd heel wat Belgische aandeelhouders. Zo hebben de Belgische families de Spoelberch, de Mévius en Van Damme bijna een kwart van de aandelen in handen.

Halvering dividend

Vorig jaar leverde het dividend van AB InBev de overheid 500 miljoen euro aan roerende voorheffing op. Voor dit jaar rekende ze zelfs op 700 miljoen.

Vorig jaar leverde het dividend van AB InBev de staat 500 miljoen euro aan roerende voorheffing op, voor dit jaar rekende de overheid zelfs op 700 miljoen euro. De brouwer maakte in oktober van vorig jaar evenwel bekend dat hij het totaal aan uitbetaalde dividenden halveert van 7,27 miljard naar 3,63 miljard euro om zijn schulden sneller af te bouwen. Daardoor zal de overheid ‘slechts’ 350 miljoen euro aan roerende voorheffing ophalen.

Op een dividend moet normaal 30 procent aan roerende voorheffing worden ingehouden. Een snelle rekensom leert dat als de Belgische staat 350 miljoen euro aan roerende voorheffing int, aandeelhouders die in ons land gevestigd zijn een kleine 1,2 miljard euro aan brutodividenden krijgen. Dat cijfer kan evenwel een vertekend beeld geven. ‘Grote familiale aandeelhouders hebben hun aandelen vaak ondergebracht in een vennootschap en betalen pas effectief belastingen als ze de dividenden uit de vennootschap halen. Dat gebeurt meestal, maar niet altijd in het jaar van de uitbetaling van het dividend’, zegt fiscaal advocaat Frank De Langhe.

Lage rente

De evolutie van de rente is een andere reden voor de lager dan verwachte inkomsten uit de roerende voorheffing. Bij het opstellen van de begroting ging de regering-Michel ervan uit dat de rente zou stijgen, maar de rente is verder naar beneden gegaan. De inkomsten uit de roerende voorheffing die moet worden betaald op intresten op bijvoorbeeld spaargeld liggen daardoor 142 miljoen lager dan voorzien.

De regering-Michel is ontslagnemend en beschikt niet over een meerderheid in het parlement, waardoor ze de begroting van dit jaar niet kan bijsturen. Het is wachten tot de vorming van een nieuwe federale regering of een parlementair initiatief voor actie, al zal dat wellicht eerder voor de begroting van 2020 zijn. Volgens de Nationale Bank loopt het tekort volgend jaar op tot 10 miljard euro. Dat is meer dan het volledige budget voor de werkloosheid en stelsels als het tijdskrediet en loopbaanonderbreking.

Lees verder

Advertentie
Advertentie

Tijd Connect