netto

Landingsbaan vóór 60 jaar race tegen tijd

Oudere werknemers moeten snel zijn voor landingsbanen. ©David Rozing/Hollandse Hoogte

Vanaf 2015 gelden strengere voorwaarden voor wie minder wil werken op het einde van zijn loopbaan. Wie nog onder de huidige voorwaarden van een landingsbaan gebruik wil maken, moet zich reppen.

Werknemers tussen 55 en 60 jaar die het via een landingsbaan iets rustiger aan willen doen, moeten zich haasten. De voorwaarden om via het tijdskrediet eindeloopbaan een vijfde of zelfs de helft minder te werken, worden vanaf 1 januari fors strenger. Nu kunnen werknemers vanaf 55 jaar gebruikmaken van het systeem. Voor bepaalde werknemers is dat zelfs 50 jaar. Voor de niet-gewerkte dagen krijgen ze een uitkering uitbetaald door de Rijksdienst voor Arbeidsvoorziening (RVA).

De onderhandelaars van de regering-Michel hebben beslist dat de leeftijdsvoorwaarde voor nieuwe aanvragen vanaf Nieuwjaar stijgt naar 60 jaar. Er is echter veel onduidelijkheid over wat dat betekent. Sociale secretariaten als SD Worx kunnen hun klanten nauwelijks informatie geven. ‘We leggen mensen uit wat er in het regeerakkoord staat. Maar op basis van de eerder vage passages kunnen we bedrijven geen advies geven’, zegt Ann Tourné.

Goodwill

Bij de RVA wordt erop gewezen dat het wachten is op de concrete uitwerking van het regeerakkoord. Maar de overheidsdienst geeft wel aan dat wie vóór 1 januari een uitkering krijgt, die zal behouden. ‘Wie nog geen 60 jaar is en nog snel van het tijdskrediet eindeloopbaan gebruik wil maken, moet ten laatste in december halftijds of 4/5 beginnen te werken’, klinkt het.

Wie nog geen 60 jaar is en nog een landingsbaan wil beginnen, moet ten laatste in december halftijds of 4/5 beginnen te werken.
RVA

Een werknemer die nog snel zijn aanvraag wil doen, zal wel op enige goodwill van zijn werkgever moeten rekenen. Een landingsbaan is vaak wel, maar niet altijd een recht. Zo heeft wie aan alle voorwaarden voldoet, maar werkt in een bedrijf met maximaal tien werknemers, het uitdrukkelijke akkoord van zijn werkgever nodig. Als die nee zegt, gaat het tijdskrediet niet door.

Werknemers die aan de slag zijn in een bedrijf met meer dan tien werknemers, hebben wel recht op een landingsbaan. Maar ook zij hebben de steun van hun werkgever nodig, want die moet ermee akkoord gaan dat de voorgeschreven procedure niet helemaal wordt gevolgd. Als de regels strikt worden nageleefd, zijn werknemers die al in december minder willen werken immers te laat. De werkgever moet normaal drie maanden voor de geplande begindatum op de hoogte worden gebracht van de beslissing. In bedrijven met minder dan 20 werknemers is dat zelfs zes maanden op voorhand.

En er is nog een drempel: maximaal 5 procent van de personeelsleden mag een of andere vorm van tijdskrediet benutten. Via een collectieve arbeidsovereenkomst op sectoraal of ondernemingsniveau kan daar wel van worden afgeweken. Als het quotum is bereikt, moet een werknemer wachten totdat er een nieuwe plaats vrijkomt. Zo kunnen werknemers die snel een aanvraag doen, de landingsbaan toch nog aan zich voorbij zien gaan.

Race tegen tijd

Voor werknemers en werkgevers wordt het een race tegen de tijd. De hele problematiek doet denken aan de problemen met het brugpensioen. In het regeerakkoord was opgenomen dat werknemers die nog onder de huidige voorwaarden met brugpensioen wilden vóór 31 oktober ontslagen moesten worden. De vakbonden wezen erop dat werknemers die van de regeling gebruik wilden maken, zich snel moesten laten ontslaan.

De invulling van de verschillende elementen zal ter beslissing worden voorgelegd aan een ministerraad, waarop te gepasten tijde zal worden gecommuniceerd.
Kabinet Kris Peeters

Dat leidde tot heel wat controverse, waarop minister van Werk Kris Peeters (CD&V) met een overgangsregeling kwam. De deadline werd opgeschoven naar 31 december en de meeste werknemers die vandaag recht hebben op brugpensioen, kunnen dat recht vastklikken. Bij de vakbonden gaan stemmen op om ook het recht op tijdskrediet vast te klikken. Of zo’n overgangsmaatregel er komt, is koffiedik kijken. ‘De invulling van de verschillende elementen zal ter beslissing worden voorgelegd aan een ministerraad, waarop te gepasten tijde zal worden gecommuniceerd’, houdt het kabinet-Peeters het vaag.

Lees verder

Advertentie
Advertentie

Gesponsorde inhoud