Laruelle wil wet evenwichtige relatie bank-kmo

Sabine Laruelle. (foto photonews)

Er is een wet nodig om het evenwicht in de relatie tussen banken en kmo’s te herstellen, vindt Sabine Laruelle (MR), minister voor Middenstand, KMO's, Zelfstandigen en Landbouw. ‘Door het gebrek aan regels is de situatie helemaal scheefgetrokken.’

Ondernemersorganisaties en banken voeren al maanden een welles-nietesdiscussie over de kredietverlening aan kmo’s. Volgens een studie de Nationale Bank vorige week bekendmaakte, krijgen Belgische bedrijven steeds minder vlot kredieten. Ondernemers melden hoge intresten en/of zware waarborgen.

Sabine Laruelle kiest de kant van ‘haar’ ondernemers. ‘Begrijp me niet verkeerd: de relance zal in samenwerking met de banken moeten gebeuren; we gaan dus zeker nog overleggen met de vertegenwoordigers van de banken. Maar er zijn te veel problemen. We horen bijvoorbeeld van ondernemers dat ze voor torenhoge wederbeleggingsvergoedingen staan als ze hun krediet vervroegd willen terug betalen, bijvoorbeeld omdat ze elders betere voorwaarden vonden. Een particulier met een hypotheek betaalt in zo’n geval maximaal drie maanden intrest. Voor bedrijfskredieten is er niets voorgeschreven: soms wordt 30 procent van de uitstaande som aangerekend, of tot drie jaar intrest! Terwijl banken wel van de ene dag op de andere kaskredieten kunnen beëindigen. Kijk, als liberale geloof ik in de vrije markt, maar wel als de partners economisch gelijkwaardig zijn. Hier is het evenwicht compleet zoek.’

In het relanceplan van de regering is sprake van ‘maatregelen’ ter ‘ver betering van de toegang tot financiering’. Overleg met de sector zet blijkbaar niet veel zoden aan de dijk.

Sabine Laruelle: ‘Er is een gedragscode uitgewerkt, en Febelfin heeft er onlangs nogmaals op aangedrongen dat die zou worden nageleefd. Het bewustzijn is er. Toch denk ik inderdaad dat we een wettelijk kader nodig hebben. De nood aan meer informatie waarom een krediet wordt geweigerd, kan allicht met een code opgevangen worden. Maar wat het onevenwicht in de relatie tussen bank en ondernemer betreft, is volgens mij een wet nodig. Idem voor de overdraagbaarheid van waarborgen, opdat klanten gemakkelijker kunnen overstappen naar een concurrerende bank. Voorts is er wat wetgevend werk nodig om de mogelijkheden te vergroten andere bronnen van krediet aan te spreken. Zo kan een handelsfonds nu enkel als waarborg dienen bij een bank, en niet bij een vriendenlening.’

Hoe ver staat u met zo’n wet?

Laruelle: ‘Mijn kabinet bereidt een wetsontwerp voor. Ik moet nog enkele collega’s in de regering overtuigen. Ik noem nog even geen namen, maar over een twee of drie weken ben ik dat wel van plan. Ik begrijp echt niet waarom ze zich verzetten.’

‘De banken behouden uiteraard hun commerciële vrijheden. Ik zal geen intrestvoeten opleggen, noch één wederbeleggingsvergoeding. Maar er moet een kader met de principes komen.’

Een wet vergt tijd.

Laruelle: ‘Ja, dat duurt even. Ik wil onder meer nog de tijd nemen voor overleg met de sector en de zelfstandigenorganisaties. Toch denk ik dat het vooruitzicht van een wet de druk al kan verhogen. Ze voelen dat het niet vrijblijvend meer is.’

Lees verder

Advertentie
Advertentie

Gesponsorde inhoud