Advertentie

Lastig afkicken van de coronasteun

Minister van Werk Pierre-Yves Dermagne (PS) en premier Alexander De Croo (Open VLD). ©Photo News

Terwijl Groen wil dat 1 miljoen gezinnen aanspraak kunnen blijven maken op een sociaal tarief voor hun energiefactuur, zetten de werkgeversorganisaties zwaar in op het behoud van een aantal andere coronasteunmaatregelen. Het botst met de ambitie om het begrotingstekort af te bouwen.

Al voor de coronacrisis hielp de overheid ongeveer 450.000 gezinnen met het betalen van hun energiefactuur. Begin dit jaar maakte de federale regering 176 miljoen euro vrij om tijdens de coronacrisis nog eens 450.000 gezinnen van het sociaal tarief voor gas en elektriciteit laten te genieten. Federaal minister van Energie Tinne Van der Straeten (Groen) kondigde aan dat ze die steunmaatregel volgend jaar wil verlengen omdat een op de vijf Belgen zijn energiefactuur niet of moeilijk kan betalen.

Het is niet de enige steunmaatregel waarover de federale topministers zich binnenkort buigen. Bedrijven kunnen tot 1 oktober op een soepele en goedkope manier gebruikmaken van het stelsel van tijdelijke werkloosheid. Zelfstandigen uit sectoren die door de coronamaatregelen verplicht gesloten blijven, kunnen tot dan een beroep doen op het dubbel overbruggingsrecht.

Bedrijven in Vlaanderen kunnen voor het derde kwartaal ook terugvallen op het Vlaams beschermingsmechanisme, een premie voor bedrijven die minstens 60 procent omzetverlies hebben geleden. Vlaanderen maakte al duidelijk dat die steunmaatregel, net als alle andere coronasteun, op 1 oktober uitdooft.

Werkgeversdruk

Vanuit werkgevershoek is er zware druk om de soepele voorwaarden voor tijdelijke werkloosheid tot het eind 2021 te behouden. Voor zelfstandigen vragen ze dan weer dat het enkel overbruggingsrecht blijft bestaan voor ondernemers die minstens 40 procent omzetverlies lijden. 'Sommige bedrijven en sectoren hebben een laatste keer nood aan een federaal duwtje in de rug om op eigen kracht recht te veren', zegt Danny Van Assche van Unizo.

Sommige bedrijven en sectoren hebben een laatste keer nood aan een federaal duwtje in de rug om op eigen kracht recht te veren.
Danny Van Assche
Topman Unizo

Het Verbond van Belgische Ondernemingen (VBO) argumenteert dat er nog altijd drie keer meer tijdelijke werklozen zijn dan voor de coronacrisis. In bepaalde sectoren liggen de activiteiten nog altijd grotendeels stil of staan ze op een laag pitje, denk aan het toerisme naar niet-Europese bestemmingen. In andere bedrijven geraakt de productie dan weer niet goed op gang omdat de levering van grondstoffen het snelle economische herstel niet kan volgen. De tijdelijke werkloosheid moet helpen te voorkomen dat bedrijven werknemers moeten ontslaan.

In de federale regering krijgt de vraag van de werkgeversorganisaties steun van de PS. Minister van Werk en Economie Pierre-Yves Dermagne (PS) wil de soepele voorwaarden voor de tijdelijke werkloosheid tot eind dit jaar verlengen. Voor volgend jaar wil hij een alternatief stelsel uitdokteren voor bedrijven die nog altijd hinder zouden ondervinden van de coronacrisis. De werkgeversorganisaties en de vakbonden moeten daar de komende maanden een advies over uitwerken.

Sociale accenten

Zowel de socialisten als de groenen hebben van de coronacrisis gebruikgemaakt om bepaalde sociale accenten te leggen. Voor Groen gaat het over het sociaal tarief voor energie, voor de PS over allerhande steun aan werknemers die aan de soepelere tijdelijke werkloosheid werd verbonden. Bij CD&V en Open VLD maken ze zich echter zorgen over het oplopende kostenplaatje. Alleen al de tijdelijke werkloosheid kostte de overheid in 2020 ongeveer 4 miljard euro.

Verder geld uitgeven dat er niet is en dat op termijn door werkenden moet worden terugbetaald, is geen goed idee.
Joachim Coens
CD&V-voorzitter

‘De coronamaatregelen lopen eind september af en moeten dan ook stoppen. Verder geld uitgeven dat er niet is en dat op termijn door werkenden moet worden terugbetaald, is geen goed idee’, tweette CD&V-voorzitter Joachim Coens maandag. Staatssecretaris voor Begroting Eva De Bleeker (Open VLD) liet zich eerder al in dezelfde zin uit. ‘We moeten duidelijk maken dat de coronamaatregelen eind september aflopen’, klonk het toen.

Begrotingstekort

De verwachting is dat ons land dit jaar landt op een begrotingstekort van 7 procent van het bruto binnenlands product (bbp), ongeveer 34 miljard euro. Met de Europese Commissie is afgesproken dat het structurele tekort volgend jaar wordt teruggedrongen tot 4,2 procent en tegen het einde van de legislatuur tot 3,7 procent. Voor een deel valt het deficit vanzelf terug omdat de coronasteunmaatregelen worden afgebouwd. Maar hoe meer coronahulp wordt verlengd, hoe moeilijker de budgettaire puzzel wordt om te leggen.

In het regeerakkoord is afgesproken dat de budgettaire inspanning voor een derde moet komen uit besparingen, voor een derde uit nieuwe inkomsten en voor een derde uit diversen. Onder dat laatste valt onder meer de strijd tegen fraude. Hoe groter het tekort, hoe groter het risico dat de belastingen moeten worden verhoogd. Open VLD en CD&V willen dat absoluut vermijden, want hogere belastingen zouden koren op de molen van de oppositie zijn.

Zorgen om stijgende energieprijzen

Het voorstel van minister van Energie Tinne Van der Straeten (Groen) om 450.000 gezinnen langer te laten genieten van het sociaal energietarief legt de ongerustheid bloot die in de Wetstraat heerst over de stijgende energieprijzen. De energieregulator CREG heeft berekend dat een gemiddeld gezin meer dan 1.000 euro per jaar zal betalen voor elektriciteit en 1.600 euro voor aardgas. Verwacht wordt dat de prijzen nog verder stijgen. 

Coalitiepartners Open VLD en CD&V sturen echter op andere maatregelen aan. Voor Open VLD-voorzitter Egbert Lachaert ligt het echte debat bij de veelheid aan Vlaamse en federale heffingen die de energiefactuur verzwaren. 'Hoe kunnen we die verlagen en de inkomsten compenseren?', werpt hij op. Het sociaal tarief is voor hem 'slechts een zeer partiële oplossing als alle anderen in de kou staan en ervoor meebetalen'.

CD&V-voorzitter Joachim Coens noemt de betaalbaarheid van de energiefactuur een 'zeer terechte bezorgdheid'. 'Maar naast het sociaal tarief bestaan ook andere mogelijkheden, zoals de energienorm. Die voorkomt dat de factuur de pan uit swingt voor werkende gezinnen met een gemiddeld inkomen.'

Minister Van der Straeten werkt volop aan die energienorm. Die moet garanderen dat de energiefactuur voor gezinnen en bedrijven in België niet sneller stijgt dan die in de buurlanden. Van der Straeten beloofde tegen oktober een wetsontwerp.

Lees verder

Advertentie
Advertentie
Advertentie
Advertentie

Gesponsorde inhoud

Gesponsorde inhoud