Leefloners vinden moeilijk hun weg in gezondheidssysteem

Foto HH ©Laila Schoots/Hollandse Hoogte

Mensen die recht hebben op een leefloon, komen nog te weinig in de juiste zorgverlening terecht. Dat blijkt uit een studie van de Christelijke Mutualiteit (CM), die de facturatiegegevens van de leefloners voor het jaar 2010 en 2011 onder de loep nam.

Uit het onderzoek blijkt dat leefloners te weinig de weg vinden naar de eerstelijnszorg. 63 procent van zij die recht hebben op een leefloon, gaat minstens een maal per jaar naar de huisarts. Het contact met de huisarts is nochtans een eerste indicator van een goede gezondheidszorg.

Bij wie regelmatig de huisarts consulteert, wordt veel sneller een mogelijk probleem ontdekt, zodat de persoon in kwestie sneller kan worden behandeld en zodoende de medische kosten niet oplopen. Hiervoor is er al een alternatief, de wijkgezondheidscentra (WGC). Maar dit fenomeen is volgens CM te weinig verspreid in de landelijke gebieden.

In tegenstelling tot de huisarts wordt het ziekenhuis en dan vooral de spoedafdeling meer gefrequenteerd door een persoon met een leefloon. Een leefloner krijgt van een ziekenhuisbezoek meer het gevoel echt verzorgd te worden. Bovendien is een ziekenhuisopname vaak ook een sociaal gegeven.

De CM ziet eenzelfde fenomeen bij het gebruik van geneesmiddelen. Leefloners gebruiken vaker antidepressiva omdat dit hen het gevoel van een uitvlucht uit de dagelijkse miserie geeft. Anderzijds vindt deze groep veel minder snel de weg naar antibiotica omdat dit te kostelijk is.

Leefloners laten hun tanden ook maar half zo vaak controleren door de tandarts als anderen. In de twee onderzochte jaren trok slechts 20 procent van hen naar de tandarts voor een preventief mondonderzoek. Volgens de CM speelt de kostprijs hierbij zeker een rol, net als de vrees voor een vervolgbehandeling zoals een beugel. 

De CM benadrukt dat veel kosten kunnen worden vermeden door de preventieve gezondheidszorg, maar daar stoot de mutualiteit op een probleem. Volgens de studie ligt een gebrekkige communicatie in de sensibiliseringscampagnes aan de basis van het lage gebruik van preventieve gezondheidszorg.

Lees verder

Advertentie
Advertentie
Advertentie

Gesponsorde inhoud

Gesponsorde inhoud