LETTERLIJK: De brief van Wouter Torfs en Rudy De Kerpel

Open brief aan Gwendolyn, Ben en Wouter…

Nu de teerlingen geworpen zijn, is het tijd om aan te pakken … want we hebben met Vlaanderen niet langer tijd te verliezen.

De uitslag was duidelijk.

Vlaanderen heeft niet gekozen voor een centrum rechts beleid, Vlaanderen heeft gekozen voor partijen met een sterk accent op economisch herstel, tewerkstelling en welvaart.

Uw partij dus.

 

Daarom doen wij een oproep om deze unieke kans niet verloren te laten gaan en de hand aan de ploeg te slaan.

De 6e staatshervorming is een feit en tot op heden hoorde ik geen enkele partij, ook de Nva niet, verklaren dat ze deze niet solidair zouden uitvoeren.

Dat het niet bepaald een budgettaire cadeau is weten we ondertussen, maar ze biedt ook ontzettend veel kansen, en die moeten we grijpen.

 

Vlaamse bedrijven snakken naar een eenvoudiger en efficiënter bestuur en daar kunnen jullie nu voor zorgen.

Vlaamse bedrijven staan tegenover even grote uitdagingen van concurrentie en competitie (net zoals jullie met de begroting) maar hebben toch "goesting" om verder te doen.

Maar dan moeten wij – ondernemers, medewerkers en politiek – de handen in elkaar slaan en overgaan tot actie.

Er mag niet getreuzeld worden tot de economische realiteit doordringt in het zuiden…

 

Deze lang verwacht en moeilijk tot stand gekomen staatshervorming biedt Vlaanderen volop kansen om economisch en sociaal op de kaart te zetten.

 

Zo krijgen we hefbomen in handen om de sputterende tewerkstellingsmotor op gang te trekken.

Tewerkstelling is welvaart… voor medewerkers en bedrijven. Het verhoogt niet alleen de consumptie maar versterkt ook de bedrijven in hun positie.

Met bv de VDAB beschikken wij over een uitstekende troef om mensen die (té) lang op zoek zijn naar een baan via stages en bijkomende opleidingen een entree te geven op de arbeidsmarkt.

Daarna zullen bedrijven graag de rol overnemen en de werknemers meenemen in hun toekomstproject.

 

Ze krijgt kansen om administratief heel wat te vereenvoudigen waardoor bedrijven sneller, goedkoper en efficiënter de uitdagingen kunnen oppakken.

Kansen om een aantal diensten nauwer samen te laten werken. Afgelopen decennia groeiden het aantal agentschappen en investeringsmaatschappijen als paddestoelen uit de grond.

Het zou zinvol zijn om een aantal clusters te maken. Niet alleen om de kosten te beheersen maar vooral om de efficiëntie ervan te bevorderen.

Focus van deze Vlaamse regering zou moeten liggen op innovatie, onderwijs, tewerkstelling en mobiliteit. Al deze domeinen zijn aan actualisering waarbij maximale samenwerking met privé een optie kan zijn.

 

De overheid moet niet de ambitie willen hebben overal partij te zijn. Vaak is het faciliteren voldoende (bv door de administratieve lasten te verminderen).

Je kan nu zowel voor burgers als ondernemers naar het "smart" loket gaan. Alle administraties aangesloten op één centrale databank. Met de huidige technologische ontwikkelingen is dit een fluitje van een cent.

 

Tot slot mag het sociale luik niet uit het oog verloren worden. Tijdens deze legislatuur moet versneld werk gemaakt worden aan het wegwerken van de wachtlijsten in de zorgverstrekking, ouderenopvang, etc.

Een samenleving kan en mag je nu éénmaal afrekenen op de manier dat zij aandacht schenkt aan de zwaksten.

Deze staatshervorming heeft ons de unieke kans om het bos van agentschappen en instellingen te reduceren tot de kerntaken. Niet alleen efficiënter maar het bespaart ons een hoop geld!

Gwendolyn, Ben, Wouter, in naam van vele Vlaamse ondernemers: GRIJP DIE KANS AUB!

 

Door Wouter Torfs (Torfs Schoenen) en Rudi De Kerpel (Eurotuin)

Lees verder

Advertentie
Advertentie

Gesponsorde inhoud