Leuven wil geen vreemdelingentaks

©Photo News

De Leuvense burgemeester Louis Tobback (sp.a) is niet van plan een gemeentelijke retributie voor verblijfskaarten voor niet-EU-burgers in te voeren.

Staatssecretaris voor Asiel en Migratie Theo Francken (N-VA) maakte de invoering zo'n 'gemeentetaks' dit voorjaar mogelijk. Lubbeek, waar Francken titelvoerend burgemeester is, en Antwerpen hebben de taks al ingevoerd. Vlaams Belang-gemeenteraadslid Hagen Goyvaert legt de taks vanavond op tafel tijdens de gemeenteraad van Leuven, maar het stadsbestuur gaat er niet op in. 'Een dergelijk voorstel getuigt van onbedwingbare aanvallen van xenofobie', aldus de Leuvense burgemeester Tobback (sp.a).

De gemeentetaks houdt in dat buitenlanders van buiten de EU een maximale bijdrage van 50 euro betalen voor het vernieuwen, verlengen of vervangen van hun verblijfskaart. Het gaat om mensen met een zogenaamde elektronische A-kaart voor lang verblijf. In die groep zitten onder meer arbeids- en studiemigranten, vluchtelingen, niet-begeleide minderjarigen, slachtoffers van mensenhandel, gezinsherenigers en mensen die door buitengewone omstandigheden hier mogen blijven.

Studenten en onderzoekers

Een vreemdelingentaks zou volgens de burgemeester compleet tegenstrijdig zijn aan de onthaalactiviteiten die de stad Leuven voor deze vreemdelingen organiseert. Zo werd er enkele jaren geleden een International School opgericht. Leuven telt heel wat buitenlandse studenten en onderzoekers. Zo heeft 60 procent van de onderzoekers bij het onderzoekscentrum Imec niet de Belgische nationaliteit. Tobback haalde voorts scherp uit naar zij die dergelijke taks voorstaan en hiermee in feite simpelweg willen aangeven tegen al die vreemdelingen te zijn.

Francken haalde op zijn Twitter-account op zijn beurt uit naar Tobback. 'Als de vreemdelingentaks racistisch is, waarom stemde zijn partij er dan niet tegen.'

Lees verder

Advertentie
Advertentie
Advertentie

Gesponsorde inhoud

Gesponsorde inhoud