Liberale voorzitters on tour: 'Georges-Louis loopt voorop, maar we voeren dezelfde strijd'

Egbert Lachaert en Georges-Louis Bouchez in Gent. ©James Arthur

Bij het begin van hun ronde van België roemen de partijvoorzitters Georges-Louis Bouchez en Egbert Lachaert de verdiensten van 175 jaar liberalisme. Toch zitten hun partijen door de coronacrisis gewrongen. 'We moeten maatregelen nemen die tegen onze natuur ingaan.'

Aan het Gentse stadhuis trapten MR-voorzitter Georges-Louis Bouchez en zijn Open VLD-collega Egbert Lachaert dinsdag hun 'tour de Belgique' af. Open VLD en de MR vieren dit jaar het 175-jarige bestaan van de Belgische liberale partij, hun gemeenschappelijke voorvader. Met een ereronde in alle provincies en Brussel willen de voorzitters de verwezenlijkingen van de liberalen sinds 1846 in de verf zetten. 'Het liberalisme heeft dit land mee getekend, van het schrijven van een liberale grondwet tot een voortrekkersrol in ethische kwesties', zegt Lachaert.

De liberale voorzitters met de Gentse burgemeester Mathias De Clerq. ©Wouter Van Vooren

De keuze voor Gent als startplaats van hun toer verrast. 'Ons oog viel op Gent omdat de sociale zekerheid hier ontwikkeld werd', zegt Bouchez. De uitbouw van de sociale zekerheid schrijven beide partijvoorzitters toe aan het liberalisme. 'Je kan niet spreken van vrijheid als iemand ziek wordt en aan zijn lot overgelaten wordt. Dat is valse vrijheid', zegt Lachaert.

Dat de stad met Mathias De Clercq een liberale burgemeester heeft, is natuurlijk ook meegenomen. De Clercq verwelkomde de voorzitters onder de Stadshal, en gaf hen meteen wat geschiedenis mee. 'Door de industrialisering broeide hier in Gent van alles op sociaal vlak. De liberalen stonden op de barricaden voor de afschaffing van kinderarbeid en in 1893 werd de eerste liberale vakbond opgericht. Al die initiatieven samen kan je beschouwen als de geboorte van onze sociale zekerheid.'

Historische banden

Door de coronamaatregelen beseffen de mensen dat vrijheden niet onvoorwaardelijk zijn. Het toont dat onze strijd nog altijd belangrijk is.
Georges-Louis Bouchez
Voorzitter MR

Het jubileumjaar is voor Lachaert en Bouchez een uitgelezen kans om de banden aan te halen. Tijdens de regeringsonderhandelingen zochten beiden al heel sterke toenadering. 'We zouden dom zijn om het niet te doen', zegt Bouchez.

Al liggen ze naar eigen zeggen ideologisch dicht bij elkaar - 'Egbert is net zoals ik een liberaal pur jus' - toch is dat vooral een strategische keuze gezien hun electorale achteruitgang. 'Door samen te werken, staan we simpelweg sterker', zegt Lachaert. Beide partijen plukten daar al de vruchten van. Lachaert weigerde Bouchez te lossen toen N-VA-voorzitter Bart De Wever dat bij de onderhandeling voor een paars-gele coalitie vroeg. In 2014 hielp MR haar zusterpartij dan weer binnen in de Vlaamse regering.

Geen eenvoudige tijden

Het zijn evenwel geen evidente tijden voor liberalen. Door de coronacrisis staan veel vrijheden op de helling. ‘We moeten maatregelen afkondigen die tegen onze natuur ingaan. Daardoor beseffen de mensen wel dat vrijheden niet onvoorwaardelijk zijn. Het toont dat onze strijd nog altijd belangrijk is', zegt Bouchez. De MR-voorzitter is de vaandeldrager voor de afschaffing van de avondklok. 'De avondklok zou ook kunnen helpen om minder verkeersdoden of diefstallen te krijgen.'

Met dergelijke demarches brengt Bouchez de liberale premier Alexander De Croo geregeld in een lastig parket. Ook De Clercq heeft het als burgemeester niet begrepen op 'de versoepelbrigade van al die partijvoorzitters die zich populair willen maken'. 'Stop daarmee! Het maakt de mensen zot en bemoeilijkt ons werk alleen maar', zei hij onlangs in De Standaard.

Als liberaal wil je dat die avondklok zo snel mogelijk verdwijnt. Ook de premier wil dat trouwens.
Egbert Lachaert
Voorzitter Open VLD

'Georges-Louis loopt daar de jongste tijd in voorop, maar eigenlijk voeren we dezelfde strijd', zegt Lachaert. 'Als liberaal wil je dat die avondklok zo snel mogelijk verdwijnt. Ook de premier wil dat trouwens. Bij het volgende Overlegcomité leggen we dat allebei op tafel. Mensen worden het gewoon dat de overheid verregaande beslissingen neemt. Dat is gevaarlijk.'

Dat sp.a-voorzitter Conner Rousseau de Grondwet daarbij 'een fetisj voor bepaalde mensen' noemt, kan er niet in bij de liberale voorzitters, beiden jurist van opleiding. 'De grondwet is net gemaakt voor wanneer het moeilijk gaat', zegt Bouchez.

Staatshervorming

Dat België nog altijd bestaat, noemen beiden een andere verdienste van het liberalisme. 'Onze partijen hebben België mee uitgetekend', zegt Bouchez. De coronacrisis legde evenwel mankementen in de staatsstructuur pijnlijk bloot. Bij een nieuwe staatshervorming willen beiden daarom het risicomanagement volledig aan het federale niveau toevertrouwen en de inertie in de besluitvorming doen verdwijnen.

Ook over meer fiscale autonomie voor de gewesten en het herfederaliseren van bevoegdheden kunnen beide voorzitters elkaar verrassend genoeg vinden. Bouchez, die zich geregeld als een stevige belgicist toont, geeft zelfs toe dat een terugkeer naar het unitaire België geen optie is. 'Elke regio heeft haar uitdagingen en daarvoor is autonomie nodig', zegt hij. 'De tandpasta kan inderdaad niet meer in de tube, Georges-Louis', zegt Lachaert. Al is het nog maar de vraag of ze even eensgezind voor de dag komen als de institutionele gesprekken ook effectief beginnen.

Lees verder

Advertentie
Advertentie
Advertentie

Gesponsorde inhoud

Gesponsorde inhoud