Liberalen kunnen onbelast bijverdienen niet redden

Wie klusjes doet, kan niet meer onbelast bijverdienen. ©Marcel van den Bergh/Hollandse H

De Raad van State oordeelt in een advies dat De Tijd kon inkijken dat de reparatiewet van Open VLD niet voldoet om het onbelast bijverdienen te redden.

Het Grondwettelijk Hof vernietigde in april de trofee van de liberalen uit het Zomerakkoord van 2017. Het verdict van het Grondwettelijk Hof luidde dat de regeling over het onbelast bijverdienen op verschillende punten strijdig was met het gelijkheidsbeginsel en het principe van niet-discriminatie. Zonder reparatiewet vervalt de wet over het onbelast bijverdienen op 31 december.

Kamerlid Tania De Jonge (Open VLD) werkte, met de hulp van het kabinet van toenmalig minister Maggie De Block (Open VLD), een voorstel voor een reparatiewet uit. Maar nu blijkt uit een advies van de Raad van State dat ook die reparatiewet niet voldoet. Volgens het hoogste administratief rechtscollege is het zeer de vraag of de reparatiewet volstaat om de fundamentele kritiek van het Grondwettelijk Hof te counteren.

Het betekent dat voorgoed een kruis mag worden gemaakt over de regeling, die toeliet dat werknemers, ambtenaren, zelfstandigen en gepensioneerden tot 6.000 euro per jaar onbelast kunnen bijverdienen. De regeling is niet hernomen in het regeerakkoord van de regering-De Croo.

Volgens de Raad van State is het zeer de vraag of de reparatiewet volstaat om de fundamentele kritiek van het Grondwettelijk Hof te counteren.

De liberalen wilden met hun voorstel een oplossing bieden voor vriendendiensten, kleine klusjes die nu vaak in het zwart gebeuren, en het onzekere sociale en fiscale statuut van vrijwilligers in het verenigingsleven, zoals jeugdtrainers van sportclubs. Maar juridisch blijkt het geen haalbare kaart om een apart statuut voor vrijwilligerswerk te creëren.

De sociale partners vochten het onbelast bijverdienen aan bij het Grondwettelijk Hof, omdat exact dezelfde activiteiten als die van een zelfstandige fiscaal en sociaal anders behandeld worden.

Lees verder

Advertentie
Advertentie
Advertentie

Gesponsorde inhoud

Gesponsorde inhoud