analyse

Links en rechts clashen over kapitaalbelasting

Het wordt niet gemakkelijk een alternatief te vinden voor de effectentaks. De visies van de partijen lopen sterk uiteen. Terwijl de linkse partijen hogere kapitaalbelastingen willen, zijn de N-VA en Open VLD daar mordicus tegen.

Het arrest van het Grondwettelijk Hof heeft tot gevolg dat vanaf 2020 een extra gat van bijna een kwart miljard euro ontstaat in de begroting. Er zijn meerdere manieren om dat gat te dichten. De wellicht snelste manier is een bijsturing van de belasting die tegemoet komt aan de bezwaren van het Grondwettelijk Hof. De sp.a wil nog deze maand een wetsvoorstel indienen om de wet op de effectentaks te repareren, zegt Kamerlid Joris Vandenbroucke. Maar de vraag rijst of de sp.a in de Kamer voldoende steun vindt.

De belastingdruk op vermogens en/of inkomsten uit vermogens komt zeker ook aan bod bij de vorming van een nieuwe federale regering. De meningsverschillen tussen de partijen die kans maken tot die regering toe te treden zijn groot, bleek uit een rondvraag van De Tijd net voor de verkiezingen.

De N-VA zegt dat hogere belastingen op vermogen uitgesloten zijn omdat die nu al vrij hoog zijn. De partij wil met een verbreding van de belastbare basis en de schrapping van uitzonderingen ruimte creëren om de roerende voorheffing te verlagen. ‘Een roerende voorheffing van 20 procent is een mooi streefcijfer.’ Dat is opmerkelijk, want in de vorige regeerperiode heeft de N-VA een verhoging van de roerende voorheffing van 25 naar 30 procent mee goedgekeurd.

CD&V bepleit naast de progressieve belasting op het inkomen uit arbeid voor een vast, lager belastingtarief voor de inkomsten uit vermogen. De partij beschouwt ook meerwaarden als inkomsten uit vermogen. Minwaarden worden dan wel aftrekbaar. Over het belastingtarief heeft CD&V nog niet in zijn kaarten laten kijken.

Open VLD dringt aan op fiscale stabiliteit na de vele aanpassingen door de vorige regeringen.

De sp.a wil op termijn alle inkomsten gelijk behandelen en tegen het progressieve tarief van de personenbelasting belasten. De partij vermeldt expliciet reële huurinkomsten, rente, dividenden en meerwaarden op financieel vermogen. Ze viseert niet de meerwaarden op vastgoed, omdat ze de reële huurinkomsten wil belasten. Minwaarden zijn aftrekbaar binnen hetzelfde aanslagjaar. Na die hervorming is een afschaffing van de effectentaks bespreekbaar.

Groen wil op korte termijn de effectentaks vervangen door een belasting op nettovermogens van meer dan 1 miljoen euro. Het bepleit een belastingtarief van 0,15 procent vanaf 1 miljoen netto. Dat tarief stijgt naarmate het vermogen toeneemt. Op langere termijn wil Groen naar Nederlands model een progressieve vermogensrendementsheffing op het totale nettovermogen invoeren. ‘Alleen de 5 tot 6 procent rijkste gezinnen zullen meer betalen.’

De sterk uiteenlopende voorstellen tonen aan dat het moeilijk wordt een compromis te vinden over een maatregel die de opbrengst van de effectentaks compenseert.

Lees verder

Advertentie
Advertentie

Gesponsorde inhoud