Advertentie

Lobbyregister van Kamer blijft leeg

Zo’n twee weken na de lancering telt het lobbyregister van de Kamer van Volksvertegenwoordigers nog maar één naam: die van deMens.nu, de Belgische koepel van vrijzinnige verenigingen. ©Photo News

Het register dat moet bijhouden wie in ons federaal parlement lobbyt, neemt geen vliegende start. Er is nog maar één lobbygroep ingeschreven.

Zo’n twee weken na de lancering telt het lobbyregister van de Kamer van Volksvertegenwoordigers nog maar één naam: die van deMens.nu, de Belgische koepel van vrijzinnige verenigingen. Navraag bij de verantwoordelijke voor het lobbyregister in de Kamer leert dat nog maar één andere persoon contact opnam met de Kamer om zich in te schrijven, maar die heeft nog geen officiële aanvraag ingediend.

De invoering van het lobbyregister is nochtans al midden vorig jaar unaniem goedgekeurd door de Kamerleden. En heel wat lobbygroepen vallen onder de nieuwe regels die daarover in het Kamerreglement zijn ingeschreven. Het gaat om advocatenkantoren, professionele adviesbureaus, zelfstandige adviseurs, sectorfederaties, vakbonden, beroepsverenigingen, niet-gouvernementele organisaties, denktanks, onderzoeksinstellingen, vertegenwoordigers van lagere overheidsniveaus en organisaties die kerken en religieuze gemeenschappen vertegenwoordigen.

Geen gevolgen bij niet-registratie

Bij de Kamer hebben de diensten geen idee hoeveel organisaties lobbyen in ons parlement en het register moeten invullen. Er zijn ook geen gevolgen als lobbyisten zich niet registreren. Ze worden de toegang tot de Kamer niet ontzegd, want iedereen kan zich als bezoeker laten inschrijven.

Bij de Kamer hebben de diensten geen idee hoeveel organisaties lobbyen in ons parlement en het register moeten invullen.

Het lobbyregister van de Kamer is openbaar: je vindt er alle contactgegevens van de lobbygroepen. Alle geregistreerde lobbyisten gaan akkoord om een gedragscode te volgen. Daarin staat onder andere dat alle lobbyisten open moeten zijn over de belangen die ze dienen, bij elk contact met een parlementslid, medewerker of ambtenaar van de Kamer. Ze engageren zich om alleen op een ‘eerlijke manier informatie’ te verzamelen. Ze mogen niet uitpakken dat ze een ‘officiële relatie’ hebben met de Kamer. En ze mogen de documenten die ze in de Kamer bemachtigen niet tegen betaling verspreiden.

Uitzondering voor sociale partners

Er zijn wel uitzonderingen. Wie gewoon in de Kamer is om juridisch advies te geven, valt niet onder het lobbyregister. Dat geldt ook voor wie analyses of studies opstelt over de gevolgen van een wetswijziging. Vakbonden en werkgeversorganisaties die hun taak als sociale partners vervullen, moeten zich ook niet registreren.

De invoering van dat lobbyregister is ons eerlijk gezegd ontgaan. We gaan dat in orde brengen.
Simon November
Woordvoerder Test Aankoop

Navraag bij enkele organisaties doet vermoeden dat het lobbyregister nog kan aandikken. Bij de consumentenorganisatie Test-Aankoop geeft woordvoerder Simon November ruiterlijk toe dat ze nog niet op de hoogte waren van het lobbyregister. ‘Het is in het Belgisch Staatsblad verschenen, maar dat is ons ontgaan. We gaan dat in orde brengen, zoals we ook al zijn ingeschreven in het Europese transparantieregister.’

Ook de bankenfederatie Febelfin en de technologiefederatie Agoria laten weten zich nog te zullen inschrijven. Het VBO meent dat het zich als ‘sociale partner’ niet moet inschrijven. En Unizo laat dat nog juridisch analyseren.

In Nederland woedt op dit moment nog een politiek debat om ook daar in de Eerste Kamer een lobbyregister in te voeren. Veel Belgische lobbygroepen zijn wel al ingeschreven in het Europese transparantieregister.

Lees verder

Advertentie
Advertentie
Advertentie
Advertentie

Gesponsorde inhoud

Gesponsorde inhoud