'Lonen schaduwen nu al de index'

Luc Sels

De gemiddelde Belg verdient 3.133 euro bruto per maand. In vergelijking met de vorige editie van de salarisenquête is dat een lichte stijging, maar deze valt volledig toe te schrijven aan de loonindexering. Dat leert de tweejaarlijkse Salarisenquête 2012 van Vacature en KU Leuven.

De vaststelling is niet onbelangrijk tegen de achtergrond  van de hevige discussies van de voorbije weken over het al dan niet raken aan de index en de zeer recente beslissing van de regering om de index te behouden, maar loonstijgingen te blokkeren.

De Belg vindt in elk geval niet dat hij te veel verdient. 1 op de 2 Belgen (48%) vindt in de Grote Salarisenquête 2012 dat zijn loon lager is dan wat hij rechtvaardig vindt. Om rechtvaardig te zijn, moet dat loon gemiddeld 305 euro (bijna 10%) stijgen. Hoe ouder, hoe ontevredener werknemers zijn over de job.

Een hoger nettoloon blijkt nog steeds belangrijkste reden om van job te veranderen.

50 procent van de Belgische werknemers verdient minder dan 2.800 euro bruto.

Starters

Een starter met een universitair diploma verdient gemiddeld 2.439 euro bruto. Farmaceutische wetenschappen en burgerlijk ingenieur leiden tot de hoogste startlonen (respectievelijk 3.420 en 2.856 euro bruto).

Ten opzichte van editie 2010 zijn de startlonen van verpleegkundigen het sterkst gestegen, wat ongetwijfeld zijn verklaring vindt in de schaarste op de arbeidsmarkt. Gediplomeerden in lichamelijke opvoeding, kinesitherapie en logopedie zien hun startloon het sterkst dalen t.o.v. twee jaar geleden.

De best betalende sectoren zijn chemie & farma. Deze sectoren betalen bovendien maar liefst 14 procent beter dan de tweede best betalende sector: de overige industriële sectoren.

Vier op tien van de deelnemers aan De Grote Salarisenquête is bereid om loon in te leveren voor een hoger pensioen, en bijna drie op tien voor een inhoudelijk interessantere job.

Mobiliteit

Een vierde (26%) wil inleveren om dichter bij huis of thuis te kunnen werken. 'Slechts' een vijfde is bereid om loon in te leveren voor jobbehoud.

Luc Sels, decaan Faculteit Economie en Bedrijfswetenschappen aan de KU Leuven, en begeleider van de enquête is niet verrast: 'De vraag naar bereidheid om loon in te leveren om zo de job te behouden, komt voor heel wat mensen wellicht vrij hypothetisch over. Zeker als je niet meteen het gevoel hebt dat je baan op de tocht staat. Loon inleveren om dichter bij huis te werken, is veel concreter, omdat je dagelijks met de mobiliteitsproblematiek geconfronteerd wordt.'

Volgens deze arbeidsmarktdeskundige laten de werkgevers hier wel mooie kansen liggen: dichter bij huis werken is een thema dat leeft, maar blijkbaar krijgen werknemers daar geen structurele antwoorden op. 

Vandaag heeft slechts een vijfde (21%) van de Belgische werknemers de mogelijkheid om thuis te werken. In de sectoren telecom & IT (53%) en verbruiksgoederen (42 procent) is thuiswerk het meest ingeburgerd. De overheid daarentegen neemt met een gemiddelde score (22%) op dat vlak zeker geen voorbeeldfunctie op.

De Grote Salarisenquête is een tweejaarlijks nationaal verloningsonderzoek. Tussen 10 mei en 29 juni gaven 45.769 Belgische werknemers inzage in hun beloningspakket, hun loonbeleving en de belangrijkste beïnvloedende factoren. Het onderzoek is aan zijn achtste editie toe en wordt door Vacature en Références georganiseerd in samenwerking met KU Leuven onder leiding van professor Luc Sels.

De volledige resultaten van De Grote Salarisenquête worden op zaterdag 24 november gepubliceerd in het Vacature Magazine en op Vacature.com.

Lees verder

Advertentie
Advertentie

Gesponsorde inhoud