Loonkosten verrassen startende werkgevers

©Bert Van den Broucke

Ondanks alle berichtgeving over de hoge loonkosten in ons land mispakken ondernemers zich bij hun eerste aanwervingen nog aan die loonkosten. Ook de administratie en het beheer van de wettelijke verplichtingen die met een aanwerving samenhangen, blijken lastiger dan verwacht.

Het HR-dienstenkantoor SD Worx onderzocht bijna 400 bedrijven die tussen 2008 en 2012 hun eerste aanwerving(en) deden.

Een eerste opvallende vaststelling is dat liefst 35 procent van de ondernemingen die in 2008 hun eerste werknemer(s) in dienst namen, vijf jaar later geen werkgever meer is. Het gros van hen doet voort zonder personeel, een kleiner aantal is ondertussen gestopt met zijn activiteiten, failliet of geniet een bescherming tegen zijn schuldeisers. 

Voor velen zijn de hoge loonkosten toch nog verrassend. De loonkosten zijn het aspect bij uitstek waarmee startende werkgevers het moeilijker hebben dan verwacht. 'Nogal wat startende werkgevers staan niet stil bij het feit dat de kosten verbonden aan personeel doorlopen op het ogenblik dat er geen 'return' is. Een werknemer kan ziek worden, trouwen, vakantie nemen,... Dan worden er geen arbeidsprestaties geleverd, maar lopen de kosten toch door', zegt Johan Vanduyse, strategisch adviseur bij SD Worx.

Volgens Stijn Decock, de hoofdeconoom van Voka, het Vlaams netwerk van ondernemingen, worden startende werkgevers ook nog verrast door de hoogte van de patronale bijdragen. Dat zijn bijdragen voor de kosten pensioenen, de kinderbijslag enzovoort, die de werkgever moet betalen en die bovenop het brutoloon komen.

Naast de hoge loonkosten vinden startende werkgevers  de sociale wetgeving in het algemeen en de wettelijke fiscale verplichtingen moeilijker dan verwacht om mee om te gaan. (klik op de grafiek om te vergroten)

Hulp

Nochtans had het gros (68,7%) van de ondernemers toen ze met aanwerven begonnen, wel hulp gezocht. De meesten gingen te rade bij een sociaal secretariaat. Ook de boekhouder of fiscalist, en vrienden, kennissen of collega-ondernemers worden aangesproken voor hulp. Slechts een klein kwart doet een beroep op de diensten van de VDAB of de Waalse of Brusselse tegenhangers Forem en Actiris.

Met name voor de wettelijke verplichtingen zoals de aanvraag van een RSZ-nummer of de aansluiting bij een kinderbijslagfonds, en voor de loonadministratie- en berekeningen wordt externe hulp gezocht.

Bekenden

Voorts blijkt nog dat de helft van de nieuwe werkgevers zijn of haar eerste medewerker al kende, via het professionele netwerk, familie- of vriendenkring, of uit een vorige job. Volgens SD Worx-adviseur Johan Vanduyse is dat niet altijd zo'n verstandige beslissing. 'Achteraf blijkt die bekende toch niet of te weinig te voldoen aan het gewenste profiel.'

Een op de vijf schakelde eerst tijdelijk personeel in vooraleer over te gaan tot een vaste aanwerving.

Tot slot is het ook niet al kommer en kwel. Bijna 62 procent van de bedrijven die sinds 2008 als werkgever startten, heeft nog steeds mensen in dienst. En op de vraag of de ondernemer opnieuw mensen zou aanwerven, antwoordt 80 procent bevestigend.

Lees verder

Advertentie
Advertentie
Advertentie

Gesponsorde inhoud

Gesponsorde inhoud