Advertentie

Loonkostenhandicap daalt tot 2,9 procent

De loonkostenhandicap van ons land is iets kleiner geworden. ©Dolph Cantrijn/Hollandse Hoogte

De Centrale Raad voor het Bedrijfsleven (CRB) legt de Belgische loonkostenhandicap op 2,9 procent. Dat betekent dat de lonen in ons land tussen 1996 en 2014 2,9 procent sneller zijn gestegen dan die in de buurlanden. Vorig jaar ging de CRB nog uit van een loonkostenhandicap van 3,8 procent.

Elk jaar maken de vakbonden en de werkgeversorganisaties in de Centrale Raad voor het Bedrijfsleven een schatting van de loonkostenhandicap die ons land sinds 1996 heeft opgebouwd tegenover Frankrijk, Nederland en Duitsland. Op basis daarvan bepalen de sociale partners de marge voor de loononderhandelingen.

Tegenover het rapport van vorig jaar daalt de loonkostenhandicap fors. De CRB legt hem op 2,9 procent, tegenover 3,8 procent vorig jaar. De afname is onder meer te danken aan loonblokkering van de regering-Di Rupo. Ook enkele lastenverlagingen die de vorige federale ploeg doorvoerde en hun aanpassingen aan het indexmechanisme speelden een rol.

'Loonkostenhandicap zal verder slinken'

De verwachting is dat door de indexsprong van 2 procent die de regering-Michel wil doorvoeren de loonkostenhandicap de volgende jaren verder zal slinken. Naar alle verwachting zullen de lonen vanaf 1 februari niet langer aangepast worden aan de stijgende prijzen.    

De CRB schat dat de lonen - voornamelijk door baremaverhogingen - in 2015 en 2016 in ons land met 0,5 procent zullen stijgen. Voor de buurlanden wordt voor diezelfde periode een stijging van de lonen met 4,4 procent verwacht.

'Historische loonkostenhandicap'

De werkgevers wijzen er steevast op dat de 'historische' loonkostenhandicap nog zeer groot is. Een uur arbeid kost volgens het Europees statistisch bureau Eurostat 16 procent meer dan in de buurlanden.

'De CRB heeft een interessant beeld geschetst van de concurrentiekracht – of beter gezegd, het gebrek eraan – van de Belgische economie', zegt het Verbond van Belgische Ondernemingen in een reactie. De sociale partners moeten nu aan de slag. Eén ding is reeds duidelijk: als de indexsprong er niet zou komen, en als de loonkosten via een gebrek aan een duidelijke loonmatiging, opnieuw de pan zouden uitswingen, dan zullen we zeker weer vele tienduizenden jobs verliezen.'

De werkgeversorganisatie Unizo zit op dezelfde lijn.

Lees verder

Advertentie
Advertentie
Advertentie
Advertentie

Gesponsorde inhoud

Gesponsorde inhoud