Magnette wil regularisatieronde voor illegalen die werken

Paul Magnette maakt een opening voor een regularisatieronde van mensen in illegaal verblijf. ©Photo News

In de nieuwe versie van zijn informateursnota maakt Paul Magnette een opening om buitenlandse zwartwerkers in België legaal verblijf te geven.

'De overheid zal - in samenwerking met de regionale arbeidsbemiddelaars - onderzoeken om actieve werkkrachten zonder arbeids- of verblijfsvergunning te regulariseren, zolang ze geen bedreiging zijn voor de openbare veiligheid.' Het is een opmerkelijke passage in de geüpdate versie van de informateursnota van Paul Magnette (PS). De maatregel kan volgens Magnette helpen in de strijd tegen sociale fraude en de invulling van knelpuntberoepen.

Het voorstel slaat op buitenlandse zwartwerkers. Mensen zonder wettig verblijf kunnen in ons land niet terecht in het reguliere arbeidscircuit. Niet-EU-onderdanen hebben in ons land ook een arbeidskaart nodig. Vlaanderen geeft wel vlotter arbeidskaarten voor mensen die knelpuntberoepen komen invullen.

Arbeidscontract

Paul Magnette stelt nu voor om buitenlanders in het illegale circuit bovengronds te halen. In Franstalig België is het een idee dat geregeld opduikt om sociaal misbruik te bekampen, maar in Vlaanderen is er geen animo voor. De vrees is dat de belofte van regularisatie illegalen uit de rest van Europa zal lokken, in de hoop papieren te krijgen.

Het voorstel doet een beetje denken aan de laatste collectieve regularisatieronde in 2009. Onder de regering-Van Rompuy en de bevoegde staatssecretaris Melchior Wathelet (cdH) kregen toen enkele tienduizenden mensen zonder verblijfsrecht toch toestemming in België te blijven. Eén van de criteria toen was ook een arbeidscontract - vooral de belofte van een werkgever dat hij de illegaal zou engageren eens hij verblijfspapieren zou krijgen.

Die collectieve ronde was toen erg controversieel en botste op fors verzet van de politieke rechterzijde. Binnen de diensten, die zich bezighouden met verblijf in ons land en de controle erop, klinkt dat de regularisatie van toen tot heel wat misbruik heeft geleid. 'Er werd gesjoemeld met contracten en het leidde na regularisatie tot flinke uitbuiting van mensen door werkgevers. Dit zou een heel slecht idee zijn', luidt het.

Actiris

De Brusselse arbeidsbemiddelaar Actiris moest een half jaar geleden nog spitsroeden lopen voor een gelijkaardig idee. Actiris opperde het idee mensen zonder papieren toegang te geven tot opleidingen voor knelpuntberoepen, om ze te begeleiden naar een job. Het plan kreeg een storm van kritiek, onder meer van minister van Asiel en Migratie Maggie De Block (Open VLD). 'Dit komt neer op een collectieve regularisatie. Geen sprake van', klonk het toen.

Er wordt op gewezen dat Magnette zich te ver waagt op regionaal terrein. Verblijf en de controle erop, is weliswaar federale materie, maar de jobmarkt is vooral een regionale kwestie. Buitenlandse expats - dat zijn mensen die met een job op zak naar België komen - kunnen hun verblijfs- en arbeidskaart sinds kort in één dossier regelen. Maar 90 procent van het werk gebeurt door Vlaanderen, terwijl de vreemdelingendienst (DVZ) op het federale niveau zich beperkt tot een check rond dreiging rond openbare veiligheid en verder niet meer doet dan het licht op groen zetten voor verblijf. 'Dit is een maatregel waar vooral in Brussel en Wallonië vanuit ngo's en vrijwilligersorganisatie voor steun aan illegalen zwaar wordt voor gelobbyd. Maar de Vlaamse arbeidsmarkt zit hier echt niet op te wachten', klinkt het.

Lees verder

Advertentie
Advertentie

Gesponsorde inhoud