Marghem speelt verstoppertje over subsidies gascentrales

Er blijven vragen over de kostprijs van het steunmechanisme voor de bouw van nieuwe gascentrales, zoals er al een staat in het Waalse Roux. ©Photo News

Het steunmechanisme voor de bouw van gascentrales zal 600 tot 940 miljoen euro per jaar kosten. Dat meldde de energiewaakhond CREG in een presentatie voor de netbeheerder Elia, waarvan ook een adviseur van het kabinet-Marghem op de hoogte was. En dat terwijl minister Marghem vorige week in de Kamer ontkende dat ze weet had van die bedragen.

‘Mijnheer Wollants, momenteel beschik ik niet over een uitgebreide raming van de kostprijs van het CRM (steunmechanisme voor gascentrales, red.), tenzij die van de consultant PwC in hun studie van maart 2018. Op basis van het door het bedrijf ontwikkelde model bedraagt de geactualiseerde totale kostprijs van het CRM over 15 jaar 5,4 miljard euro, niet 9 miljard’, zo wimpelde minister van Energie Marie Christine Marghem (MR) vorige week nog netelige vragen van Kamerlid Bert Wollants (N-VA) over de kostprijs van het steunmechanisme voor de bouw van gascentrales af.

Steunmechanisme

Volgens Marghem moeten nieuwe gascentrales worden gebouwd om de sluiting van de zeven kernreactoren tegen 2025 op te vangen.

Marghem is al sinds 2015 bezig met de uitwerking van een steunmechanisme, want gascentrales zijn niet rendabel. Maar ze wil niet zeggen hoeveel subsidies er nodig zullen zijn. Ze verwijst altijd naar een studie van het consultancybureau PwC van bijna een jaar geleden. Daarin was sprake van een geactualiseerde nettowaarde van 5,4 miljard euro over 15 jaar, wat neerkomt op een jaarlijkse kostprijs van 351 miljoen euro.

Voor een gezin komen de subsidies voor nieuwe gascentrales neer op een extra kostprijs van 15 euro per jaar op de energiefactuur, berekende het kabinet van minister van Energie Marie Christine Marghem.

Omgerekend naar het aandeel van de gezinnen in het stroomverbruik komt dat neer op een extra kost van 15 euro per jaar op de energiefactuur, zo berekende het kabinet van Marghem.

Maar intussen blijken er andere cijfers te zijn, die wijzen op een veel hogere kostprijs. N-VA-voorzitter Bart De Wever liet enkele weken geleden in een dubbelinterview met Groen-voorzitster Meyrem Almaci in ‘Terzake’ al een echo daarvan horen. De Wever had het over 650 tot 900 miljoen euro per jaar.

Cijfers geschrapt

Dat zijn de cijfers die de energiewaakhond CREG eind januari zelf naar voren schoof in een presentatie voor de hoogspanningsnetbeheerder Elia. Marghems adviseur Ruben Laleman werd eveneens van die presentatie op de hoogte gebracht.

©rv

De CREG wijst erop dat de stroomfactuur niet met 351 miljoen euro, maar met 650 miljoen per jaar zal stijgen. Dan gaat het omgerekend over 30 euro per jaar per gezin. Dat is het dubbele van wat Marghem altijd heeft beweerd.

Bovendien gaat de CREG ervan uit dat het eerder zal gaan over 900 miljoen euro dan over 650 miljoen. Om te vermijden dat de bedrijven met een extra concurrentienadeel worden opgezadeld, zullen de gezinnen het bedrag volledig moeten ophoesten.

Daarom komt het er alles samen op neer dat de elektriciteitsfactuur van een gezin al snel met 160 euro per jaar zal stijgen. Marghem werd dus op de hoogte gebracht van die berekeningen, maar ze bleef verstoppertje spelen.

Linkse steun

Dat het supergevoelig ligt, bleek bij een presentatie van de CREG bij Febeliec, de federatie van de industriële grootverbruikers van energie, daags na de presentatie bij Elia. De CREG gebruikte dezelfde slides, maar de precieze cijfers waren geschrapt.

Voor een presentatie van de CREG bij de federatie van industriële grootverbruikers werden de exacte cijfers uit de slides geschrapt.

Volgens het kabinet-Marghem kan er geen exact cijfer worden bepaald. ‘De kosten zullen afhangen van wat de energiebedrijven straks allemaal voorstellen. In die zin levert het wetsontwerp alleen het kader aan. De financiële keuzes zijn voor de volgende regering’, liet ze optekenen in De Morgen.

De minister wil haar kaderwet voor het steunmechanisme er nu snel doorduwen. Een advies van de Raad van State vraagt alleen nog wat kleine verduidelijkingen. Marghem zou morgen al het fiat van de regering willen vragen.

Daarna kan het wetsontwerp nog snel in het parlement worden ingediend. Daar zal ze op zoek moeten gaan naar steun ter linkerzijde, want het ziet er niet naar uit dat de N-VA een ‘blanco cheque’ zal willen tekenen.

Lees verder

Advertentie
Advertentie

Gesponsorde inhoud