Maximum 200.000 euro opzeg voor CEO's overheid

©BELGA

De vertrekpremie voor de nieuwe CEO’s van de NMBS, Infrabel, Belgocontrol, de Nationale Loterij en de Federale Participatie- en Investeringsmaatschappij (FPIM) wordt geplafonneerd op 200.000 euro.

Dat komt overeen met één jaar vaste wedde. Dat heeft minister van Overheidsbedrijven Jean-Pascal Labille (PS) beslist.

De regering-Di Rupo had voor het zomerreces al een principiële beslissing genomen om de vergoeding en de vertrekpremie van de CEO’s van overheidsbedrijven te beperken. Labille heeft dat akkoord omgezet in een reglementair kader. Dat is meteen toegepast in het contract met Johan Decuyper, de kabinetschef van staatssecretaris Hendrik Bogaert (CD&V), die benoemd is tot nieuwe CEO van de luchtverkeersleider Belgocontrol.

Het nieuwe reglementair kader sluit de ‘achterpoortjes’ die nog openstonden in de wet van 6 april 2010 over deugdelijk bestuur. Die legde de vergoedingen in overheidsbedrijven al aan banden. De wet bepaalt dat de vertrekpremie niet hoger kan liggen dan twaalf maanden salaris, tenzij de minister akkoord gaat met een ontslagregeling die overeenkomt met 18 maanden loon. Labille heeft nu beslist dat voor de CEO’s van de NMBS, Infrabel, Belgocontrol, de Nationale Loterij en FPIM de opstapvergoeding beperkt is tot één jaar vast salaris of maximaal 200.000 euro.

Labille wil ook niet langer dat in de contracten een niet-concurrentiebeding wordt opgenomen waar een vergoeding tegenover staat. Hij wil vermijden dat op die manier een ontsnappingsroute wordt gecreëerd waardoor een opstappende CEO van een overheidsbedrijf bij zijn vertrek toch meer dan 200.000 euro zou meekrijgen.

Daarnaast krijgen de nieuwe CEO’s alleen nog een contract van bepaalde duur, overeenkomstig de looptijd van hun mandaat. Daardoor kunnen ze geen aanspraak meer maken op een vergoeding wanneer hun mandaat afloopt. De CEO’s Mark Descheemaecker van de NMBS en Jean-Claude Tintin van Belgocontrol hebben nu nog recht op een riante ontslagvergoeding van respectievelijk 944.000 euro en 530.000 euro, ook al is hun mandaat verlopen. Ze hadden immers een arbeidsovereenkomst van onbepaalde duur.

Het is nu nog wachten op een voorstel van minister van Financiën Koen Geens (CD&V) over de remuneratie bij de banken die overheidssteun kregen. In de zomer bleek dat Geens de vertrekvergoeding in principe wil beperken tot twaalf maanden loon, maar hij wilde hogere vertrekvergoedingen niet uitsluiten. Ook bonussen zouden mogelijk blijven. De socialisten floten Geens meteen terug. Het regeerakkoord bepaalt immers dat bankiers van financiële instellingen die overheidssteun genieten geen bonussen en vertrekvergoedingen mogen krijgen. P2 en 3

Lees verder

Advertentie
Advertentie
Advertentie

Gesponsorde inhoud

Gesponsorde inhoud