Advertentie

Meer dan 8 op de 10 nieuwe jobs minstens halftijds

Bijna 60 procent van de nieuwe banen zijn voltijdse jobs. ©BELGAIMAGE

Zowel de federale regering als de oppositie stuurt verkeerde cijfers over de jobgroei de wereld in.

Premier Charles Michel (MR) hangt graag het beeld op dat zijn regering massaal banen creëert. Vanuit oppositie- en vakbondshoek luidt de vaste repliek dat er misschien wel jobs bijkomen, maar dat het om precaire banen gaat. De jongste cijfers van de Rijksdienst voor Sociale Zekerheid (RSZ), die donderdag werden gepubliceerd, leren evenwel dat die beweringen niet kloppen.

Tussen het tweede kwartaal van 2016 en het tweede kwartaal van 2017 kwamen er in de privésector 56.000 arbeidsplaatsen bij. 55 procent daarvan zijn voltijdse jobs, in 84 procent van de gevallen gaat het over minstens een halftijdse baan. Dat zijn naast de halftijdse jobs ook banen waarmee mensen viervijfden werken of voltijds. De aangroei van het aantal seizoenarbeiders en banen waarin werknemers minder dan deeltijds werken blijft zeer beperkt.

Op de langere termijn is het beeld hetzelfde. Tegenover twee jaar geleden kwamen er in de privésector 102.000 banen bij. 60 procent daarvan zijn voltijdse banen, iets meer dan 80 procent minstens halftijdse banen.

Voluntaristische Michel

De cijfers tonen evenwel ook aan dat Michel tijdens zijn jaarlijkse beleidsverklaring dinsdag voluntaristisch communiceerde over de banengroei. 'Tussen het einde van 2015 en het einde van 2016 is het aantal voltijdse banen met 60.941 eenheden gestegen', stelde hij.

Die cijfers slaan evenwel op het aantal equivalenten van voltijdse banen. Twee halftijdse banen tellen bijvoorbeeld mee voor één voltijdse jobs. Het aantal fulltime banen, waarbij werknemers 38 uur per week werken, ligt dus een pak lager dan wat Michel beweerde.

Effect taxshift

Toch wijzen de cijfers volgens minister van Sociale Zaken Maggie De Block (Open VLD) uit dat de taxshift van de federale regering werkt. ‘Het verlagen van de werkgeversbijdragen heeft effect’, zegt ze. Op 1 april zagen de bedrijven de bijdragen voor de sociale zekerheid die ze bovenop het loon van hun werknemers betalen, dalen van 33 naar 30 procent.

Begin volgend jaar treeft de volgende schijf van de taxshift in werking, waardoor de werkgeversbijdragen dalen van 30 naar 25 procent. ‘Dat is een lastenverlaging van 700 miljoen euro’, zegt De Block.

Trager dan in buurlanden

Uit berekeningen van de hr-dienstverlener SD Worx blijkt het effect van de taxshift evenwel kleiner te zijn dan op het eerste gezicht lijkt. Hoewel de bedrijven daar zeker hun voordeel mee doen, lijkt het toenemende aantal jobs eerder een gevolg te zijn van de aantrekkende economie.

Een vergelijking met andere landen leert dat de jobgroei in ons land lager ligt dan gemiddeld in Europa. Daarenboven zijn er in ons land nog altijd een pak minder mensen aan het werk dan in de buurlanden. Iets minder dan zeven op de tien Belgen tussen 20 en 64 jaar heeft een baan, terwijl dat er in Nederland en Duitsland acht op de tien zijn.

Lees verder

Advertentie
Advertentie
Advertentie
Advertentie

Gesponsorde inhoud

Gesponsorde inhoud