Meer dan helft laaggeschoolden niet aan het werk

Het aandeel laagopgeleiden met een job daalde in 17 jaar met 4 procentpunten. ©Wouter Van Vooren

Laagopgeleiden komen in ons land moeilijker aan de bak dan in buurlanden. Niet alleen dreigt de werkgelegenheidsgraad voor die groep verder te dalen, ook de kwaliteit van die jobs gaat erop achteruit.

Amper 47 procent van de laaggeschoolden op arbeidsleeftijd in België is aan het werk. Dat blijkt uit een studie van rijkelandenclub OESO naar de socio-economische toestand van ons land. Daarmee scoren we aanzienlijk slechter dan Frankrijk (52 %), Duitsland (61 %) en Nederland (63 %).

In Duitsland en Nederland steeg bovendien het aantal laaggeschoolden met een job tussen 2001 en 2018, terwijl dat aandeel in ons land in dezelfde periode afnam van 51 naar 47 procent. En de situatie dreigt er niet op te verbeteren voor die groep. Het is volgens de OESO waarschijnlijk dat de werkgelegenheidsgraad bij laagopgeleiden tegen 2030 nog eens met 7 procentpunten zakt.

Kwaliteit van de job

De cijfers dateren bovendien van voor de coronacrisis, waardoor de situatie mogelijk nog slechter is. De crisis noopt volgens de organisatie tot extra maatregelen, zoals aanwervingssubsidies of een flexibeler werkregeling.

Daarnaast zou ook de kwaliteit van de jobs voor laaggeschoolden erop achteruitgaan. De OESO verwacht een verschuiving van hoogwaardige jobs in de industrie naar minder kwalitatieve jobs in de dienstensector.

De OESO verwacht een verschuiving van hoogwaardige jobs in de industrie naar minder kwalitatieve jobs in de dienstensector.

Hoewel ons land wel een hoogopgeleide, productieve bevolking en een relatief lage inkomensongelijkheid heeft, luidt de OESO nog andere alarmbellen. Zo dreigt 14 procent van de jobs de komende 15 jaar te verdwijnen door de automatisering. Tegelijk stijgt door de vergrijzing het aandeel van de ouderen in de actieve bevolking de komende 30 jaar met 46 procent.

Het is evenwel niet al kommer en kwel. Verschuivingen op de arbeidsmarkt creëren ook opportuniteiten voor nieuwe en betere jobs, zolang het beleid die maar ten volle kan benutten. Meer investeringen in onderwijs en levenslang leren moeten volgens de OESO de groep laaggeschoolden zonder werk verkleinen. Een verlaging van de arbeidskosten, zoals belastingen of socialezekerheidsbijdragen, moet bedrijven ertoe aanzetten sneller laaggeschoolden in dienst te nemen.

Lees verder

Advertentie
Advertentie

Gesponsorde inhoud