Advertentie
Advertentie

Meer en jongere leefloners

Het aantal mensen met een leefloon blijft stijgen. Daarbij valt vooral het groeiende aandeel van het aantal studenten met een leefloon op. Dat tonen cijfers van de federale overheidsdienst maatschappelijke integratie.