Advertentie
netto

Meer vaderschapsverlof en hoger pensioen voor zelfstandigen

©katrijn van giel

Zelfstandigen die vader of meeouder worden, kunnen in 2021 genieten van een langer vaderschaps- of geboorteverlof, besliste de ministerraad. Ook de pensioenen van zelfstandigen stijgen volgend jaar verder.

Sinds 1 mei 2019 hebben zelfstandigen die vader of meeouder worden recht op 10 dagen (of 20 halve dagen) vaderschaps- of geboorteverlof. Vanaf 1 januari 2021 wordt dat verlof verhoogd tot 15 dagen (of 30 halve dagen). In januari 2023 worden deze 15 dagen opnieuw verhoogd tot 20 dagen (of 40 halve dagen). ‘De maatregel leidt tot een evenwichtigere verdeling tussen mannen en vrouwen wat betreft kinderopvang. Het is een moderne en gelijke opvatting van het gezin, die aansluit bij onze tijd’, zegt minister van Zelfstandigen en KMO's David Clarinval.

De maatregel leidt tot een evenwichtigere verdeling tussen mannen en vrouwen wat betreft kinderopvang.

David Clarinval
Minister van Zelfstandigen en KMO's

Vandaag geeft het verlof recht op een vergoeding van 83,26 euro per dag voor maximaal 10 dagen arbeidsonderbreking, of op een vergoeding voor maximaal 8 dagen arbeidsonderbreking, aangevuld met een eenmalige premie van 135 euro ter compensatie van de kosten die worden gemaakt in het kader van een erkend systeem van huishoudelijke hulp, zoals dienstencheques.

Pensioen

Voorts besliste de ministerraad om de minimumpensioenen voor zelfstandigen te verhogen met 2,65 procent. Het minimumbedrag voor een volledige loopbaan stijgt van 1.291,69 euro tot 1.325,92 euro voor een alleenstaande en van 1.614,10 tot 1.656,88 euro voor een gezinshoofd. Die bedragen zullen tussen nu en het einde van de legislatuur in 2024 geleidelijk blijven stijgen.

Ten slotte wordt ook de correctiecoëfficiënt voor pensioenen voor zelfstandigen afgeschaft. Die coëfficiënt hield in dat het pensioen van zelfstandigen tot nu toe werd berekend op basis van een coëfficiënt van 69 procent van hun inkomen. Op 1 januari 2021 wordt de coëfficiënt voor elk loopbaanjaar na 31 december 2020 afgeschaft.

Dankzij die hervorming krijgt een zelfstandige met een jaarlijks inkomen van 30.000 euro 127,35 euro aan extra pensioenrechten per jaar. Of, voor een volledige carrière, een bonus die uiteindelijk kan oplopen tot 5.730,75 euro per jaar, nog altijd in het geval van een volledige carrière van 45 jaar. ‘Dit is het resultaat van een werk van lange adem om meer rechtvaardigheid te bereiken in de berekening van het pensioen van zelfstandigen door een volledige overeenstemming te verkrijgen tussen de werkelijk betaalde bijdragen en de opgebouwde pensioenrechten’, zegt Clarinval.

Advertentie
Gesponsorde inhoud