‘Michel en Wilmès zetten druk op Monitoringcomité'

Minister van Begroting Sophie Wilmès en premier Charles Michel krijgen het verwijt de begrotingswaakhond onder druk te hebben gezet. ©Photo News

Vanuit de ambtenarij komen berichten over politieke druk om de begrotingscijfers positief bij te kleuren. Premier Charles Michel en minister van Begroting Sophie Wilmès ontkennen.

In een rapport over de begroting, waarover De Tijd donderdag berichtte, suggereren enkele leden van het Monitoringcomité, de instelling die de inkomsten en uitgaven van de staat opvolgt, dat er druk was vanuit de politiek om de begrotingscijfers op te smukken. Uit het rapport blijkt dat de regering-Michel op zoek moet naar 2,6 miljard euro om de begroting op koers te houden richting een evenwicht in 2020.

In het rapport geven enkele experts aan dat de voorzitter van het Monitoringcomité geen rekening hield met bedenkingen bij de cijfers. Volgens die experts zijn de hypotheses waarvan de regering uitgaat optimistisch en dreigt de uiteindelijke begrotingsinspanning dubbel zo hoog te liggen.

Vanuit de kabinetten van de premier en de minister van Begroting werden instructies gegeven om een positief ingekleurde visie te geven
Bron administratie

‘De voorzitter heeft ondanks het aandringen van leden van het comité geopteerd voor deze presentatie (2,6 miljard euro, red.), eerder dan de opgesomde elementen aan de raming van de te leveren inspanningen toe te voegen. Deze leden kunnen het verslag op dit punt niet onderschrijven’, zo staat te lezen in het rapport.

Politieke druk 

Het Monitoringcomité, dat bestaat uit vertegenwoordigers van de belangrijkste federale overheidsdiensten, lijkt te suggereren dat er politieke druk was op de voorzitter om met zo gunstig mogelijke cijfers op de proppen te komen. In een reactie bevestigt een topambtenaar - die niet met zijn naam in de krant wil - dat. ‘Vanuit de kabinetten van de premier en van de minister van Begroting werden instructies gegeven om een positief ingekleurde visie te geven. Dat betekent dat de onafhankelijkheid van het comité stevig op de proef wordt gesteld.’

Premier Charles Michel (MR) en minister van Begroting Sophie Wilmès (MR) erkennen dat er overleg is geweest tussen de kabinetten en de administratie. ‘Het is normaal dat in het kader van de voorbereiding van de begroting een minister en zijn administratie samenkomen’, verklaarde Wilmès gisteren in de Kamer. Dat er druk is geweest om de cijfers meer rooskleurig voor te stellen, wordt evenwel door de kabinetten van beiden ontkend.

In de regering valt te horen dat er ‘altijd wel heethoofden zijn bij de voorzitters van de federale overheidsdiensten die de situatie op de spits willen drijven’. Ook de woorden ‘politieke manoeuvres van de socialisten’ vallen.

Niets verbiedt de regering tussen te komen bij het Monitoringcomité, maar het was altijd de bedoeling dat de instelling in alle onafhankelijkheid zou kunnen werken. De gunstige begrotingscijfers komen de regering in alle geval goed uit. Zo hoeft ze in de aanloop naar de gemeenteraadsverkiezingen minder pijnlijke maatregelen te nemen.

Meevallers

Het steekt het Monitoringcomité dat de regering-Michel rekent op enkele meevallers rond de voorafbetalingen van belastingen en de taxshift. Ook zijn er extra uitgaven voor de terugbetaling van de dure immunotherapie tegen kanker waartegenover geen extra besparingen staan. Daardoor is het gat in de begroting sowieso enkele honderden miljoenen euro groter, maar dat wordt buiten beschouwing gelaten.

In de Kamer werd Wilmès donderdag zwaar onder vuur genomen. De kritiek van de oppositie was te verwachten. ‘Ik kan alleen maar concluderen dat de regering beschaamd is over haar begrotingsbeleid’, stelde Peter Van Velthoven (sp.a). Kristof Calvo (Groen) sprak over een ‘gecensureerd rapport’.

Maar ook de meerderheidspartijen waren bijzonder kritisch. ‘Interveniëren wanneer het Monitoringcomité zijn cijfers moet afleveren, is fundamenteel niet correct. Ik vraag dat er geen inmenging meer komt zoals nu gebeurd is’, verklaarde Open VLD-Kamerlid Luk Van Biesen. Om meer duidelijkheid te krijgen nodigt Eric Van Rompuy (CD&V), de voorzitter van de Kamercommissie Financiën, de voorzitter van het Monitoringcomité uit voor een gesprek volgende dinsdag in de Kamer.

Lees verder

Advertentie
Advertentie

Tijd Connect