Michel heeft akkoord over begroting, arbeidsdeal en Arco beet

Premier Charles Michel (MR) heeft zijn zomerdeal rond. ©Photo News

De federale meerderheidspartijen hebben een akkoord afgesloten over de begroting voor 2019 en de arbeidsdeal.

Na bijna zeven uur onderhandelen hebben de federale meerderheidspartijen MR, Open VLD, CD&V en N-VA even voor 1 uur in de nacht van maandag op dinsdag een akkoord gesloten over de begroting en de arbeidsdeal, waarmee de regering een inspanning doet om werkzoekenden naar de vele openstaande vacatures te begeleiden. Dat meldde premier Charles Michel (MR) op Twitter. 

Ook over een beursgang van de staatsbank Belfius en de vergoeding voor de Arco-coöperanten is een overeenkomst, net zoals over de komst van een vierde speler op de telecommarkt.

Begroting

Om de begroting van 2019 op koers richting een evenwicht te houden, moest de regering-Michel volgens de begrotingsexperts van het Monitoringcomité 2,6 miljard euro vinden. De meerderheidspartijen hebben die inspanning met ongeveer een miljard verkleind door besparingen en extra inkomsten in rekening te brengen die het Monitoringcomité volgens hen is vergeten.

De arbeidsdeal moet dan weer zo'n half miljard euro aan extra opbrengsten opleveren doordat meer mensen aan de slag gaan. De strijd tegen sociale en fiscale fraude moet 250 miljoen euro in het laatje brengen. De rest van het gat wordt dichtgereden met eerder aangekondigde maatregelen die nog niet werden uitgevoerd.

Arbeidsdeal

Verschillende maatregelen van de arbeidsdeal waren al bekend. Zo zullen werklozen die een opleiding volgen waardoor ze een knelpuntberoep kunnen invullen hun uitkering niet langer zien dalen na verloop van tijd.

Wie een premie krijgt voor zo'n opleiding, zal niet langer worden bestraft met een lagere werkloosheidsuitkering. En wie ontslagen wordt, zal fiscaal worden aangemoedigd om tot een derde van zijn ontslagvergoeding te investeren in een opleiding.

Daarnaast doet de regering inspanningen om werkzoekenden en andere inactieven te stimuleren aan de slag te gaan. Ondernemingen die een werknemer ontslaan omdat die ziek is, zullen voor die zieke in outplacement - zeg maar begeleiding naar ander werk - moeten voorzien. De premie die ze moeten betalen, kan oplopen tot 1.800 euro en is fiscaal aftrekbaar.

Voor de N-VA boden de maatregelen echter onvoldoende garantie op het succesvol begeleiden van werkzoekenden naar een baan. Daarom drong de partij aan op een meer drastische maatregel, zoals het inperken van de werkloosheidsuitkeringen in de tijd.

Zo'n beperking komt er evenwel niet, maar er komt wel een aanpassing van de snelheid waarmee de werkloosheidsuitkeringen dalen. Vanaf volgend jaar krijgt een werkloze een hogere uitkering in de eerste zes maanden.

Nu is de uitkering geplafonneerd op 65 procent van het laatste loon, met een maximum van zo'n 2.600 euro. Minister van Werk Kris Peeters (CD&V) moet uitzoeken of hij dat percentage of dat maximum verhoogt.

41
Brugpensioen
Om gebruik te kunnen maken van het algemene brugpensioen, dat mogelijk is vanaf 62 jaar, zal een man vanaf volgend jaar 41 jaar moeten hebben gewerkt.

Nadien volgt een snellere daling van de uitkering, wat de werkzoekenden moet aanzetten om harder naar werk te zoeken. De hervorming is geen besparing - het geld dat wordt bespaard door de snellere daling wordt geïnvesteerd in de hogere uitkering in de beginmaanden.

Brugpensioen

Tegelijk wordt ok het brugpensioen - officieel heet dat werkloosheid met een bedrijfstoeslag (SWT) - verstrengd. Zo zijn er garanties dat de minimumleeftijd voor het brugpensioen bij herstructureringen wordt verhoogd naar 59 jaar in 2019 en 60 jaar in 2020. Die voorwaarden werden al vastgelegd, maar voor 2019 konden de sociale partners de lat nog naar beneden leggen. Dat wordt nu onmogelijk.

Om gebruik te kunnen maken van het algemene brugpensioen, dat mogelijk is vanaf 62 jaar, zal een man vanaf volgend jaar 41 jaar moeten hebben gewerkt in plaats van 40 jaar. Vrouwen moeten minder loopbaanjaren op de teller hebben.

Belfius en Arco

Over de beursgang van de staatsbank Belfius en de daaraan gekoppelde oplossing voor de Arco-coöperanten was maandagmiddag al een akkoord, meldde De Tijd eerder. Bijna 800.000 coöperanten verloren hun geld doordat Arco, het investeringsvehikel van de christelijke zuil, tijdens de financiële crisis samen met de groep Dexia, de vroegere moeder van Belfius, ten onder ging.

Voor Arco winnen we geen schoonheidsprijs, maar het is belangrijk dat we dat dossier eindelijk achter ons kunnen laten.
Regeringsbron

De toenmalige regering-Leterme beloofde de coöperanten te vergoeden, maar die vergoeding liet tot nog toe op zich wachten. Nu wordt 600 miljoen euro opzijgezet om 40 procent van de inleg te betalen. Het geld moet onder meer komen van de beursgang van Belfius dat een zogenaamd pre-IPO-dividend zal betalen aan de regering.

De koppeling tussen beide dossiers betekent ook dat er geen vergoeding komt voor de coöperanten als er geen beursgang komt, bevestigde premier Michel dinsdag. Als de beurzen de komende maanden verslechteren en de Belfius-operatie afgeblazen wordt, zit er dus naar alle waarschijnlijk geen geld in voor de coöperanten. Dat geld zal er bovendien maar pas komen na de beursgang.

De Europese Commissie dreigt die oplossing echter te zien als verboden staatssteun, maar de regering-Michel heeft beslist door te zetten. Het dossier zal bij de Europese Commissie worden afgetoetst, maar er wordt geen expliciet advies meer gevraagd.

De oplossing komt erop neer dat de Arco-coöperanten worden vergoed en als Europa die oplossing afschiet, zal dat op dat moment worden opgelost. 'We winnen hier geen schoonheidsprijs mee, maar het is belangrijk dat we dat dossier eindelijk achter ons kunnen laten', is te horen in de regering.

De koppeling tussen de beursgang van Belfius en de vergoeding voor de Arco-coöperanten blijft wel overeind. De vergoeding komt er pas als de beursgang groen licht krijgt. 30 procent van de staatsbank wordt naar de beurs gebracht. Wanneer dat precies gebeurt, moet nog worden beslist, maar het wordt allicht het najaar van dit jaar.

Vierde telecomspeler

Tot slot is er ook een akkoord over een vierde telecomspeler, waar minister van Digitale Agenda Alexander De Croo (Open VLD) hard op aandrong. De markt openen voor zo'n vierde speler moet lagere prijzen voor de consument opleveren.

Over de vervanging van de F-16-gevechtsvliegtuigen, een dossier waarvan werd gezegd dat het mogelijk ook op tafel zou komen, is geen akkoord.

Lees verder

Advertentie
Advertentie

Gesponsorde inhoud