Advertentie
Advertentie
analyse

Michel is Dehaene nog niet

©BELGA

Jobs, jobs en nog eens jobs. Premier Charles Michel (MR) zal in zijn beleidsverklaring dinsdag nog eens zijn mantra herhalen. Maar dat is niet meer voldoende.

Premier Charles Michel kan rustig  nadenken over welke boodschap hij morgen in zijn algemene beleidsverklaring – state of the union – zal steken. In tegenstelling tot voorgaande jaren moet er niet tot luttele uren voor die beleidsverklaring onderhandeld worden om een akkoord rond te krijgen.

De regering had al voor het reces een Zomerakkoord op zak. Michel gooide inmiddels al bloemetjes naar zichzelf en zijn ‘historische’ hervormingsregering. De Franstalige liberaal vindt van zichzelf dat hij op dezelfde hoogte staat als Jean-Luc Dehaene. Het weerhoudt de socialistische vakbond ACOD er in ieder geval niet van om dinsdag een 'reactiedag' te houden. 

Sprongen voorwaarts

Centrumrechts heeft hoog ingezet op het verbeteren van de Belgische concurrentieposite. Een indexsprong, het wegwerken van een deel van de loonhandicap, een taxshift die eigenlijk een taxcut was en een bijkomende belastingverlaging voor bedrijven in het Zomerakkoord, zijn de grote sprongen voorwaarts die deze regering heeft gezet.

Wie inzet op een verbetering van de concurrentiepositie zet eigenlijk in op de creatie van jobs. En daar mag Michel zich op de borst kloppen. Volgens het Planbureau komen er dit en volgend jaar 104.000 jobs bij. Volgens de Nationale Bank zullen dat er zelfs 115.000 zijn. En het gaat dan niet om gesubsidieerde jobs, maar vooral om jobs in de privésector.

Economische groei en jobs zijn cruciaal om de uitgaven in de sociale zekerheid te kunnen blijven betalen.

Al blijkt dat moeilijker en moeilijker te zijn, want elke maand komen er 10.000 gepensioneerden bij. De uitgaven gaan de komende jaren alleen maar sneller de hoogte in.

Pensioenleeftijd

Om die galopperende vergrijzingskosten bij te kunnen houden, besliste de regering de pensioenleeftijd op te trekken naar 67 jaar. Nieuwe jobs alleen volstaan niet, er zal ook langer moeten worden gewerkt om de rekeningen te kunnen blijven betalen.

Het blijft echter maar de vraag of de toename van de vergrijzingskosten gehalveerd wordt door het optrekken van de pensioenleeftijd, zoals Michel & co zeggen. Veel zal afhangen van de invulling van wat zware beroepen zijn.

Hoe meer zware beroepen, hoe minder  overblijft van de voordelen van het optrekken van de pensioenleeftijd. Het zou de hervorming wel eens kunnen uithollen.

Het is een moeilijke beslissing, waarover het sociaal overleg geen uitkomst geeft, en waarover de regering-Michel in principe zelf de knopen moet doorhakken. Het zou niet voor het eerst zijn dat de regering beslist om niet te beslissen en de zaken voor zich uit schuift.

Het is misschien nog wel de belangrijkste kritiek op centrumrechts. De hervormingsregering-Michel schuift de rekeningen voor zich uit.

Gok van Michel

Het is een berekende gok van Michel: bijkomende jobs moeten de gaten opvullen. Maar de enige echte remedie om de stijgende vergrijzingskosten te betalen, zonder nog hogere schulden op te bouwen, is dat België terug begrotingsoverschotten zou boeken.

Pas dan zou Michel zichzelf kunnen vergelijken met Dehaene. Maar laat dat begrotingswerk nu net de achilleshiel zijn van centrumrechts. Het is de belofte die niet is ingelost.

Lees verder

Advertentie
Advertentie
Advertentie

Gesponsorde inhoud

Gesponsorde inhoud