Michel: ‘Politici mogen zich niet moeien met asielaanvraag'

premier Charles Michel

Politici die ambtenaren van de Dienst Vreemdelingenzaken contacteren om een asielaanvraag positief te behandelen, bezondigen zich aan een vorm van cliëntelisme. Dat zei premier Charles Michel (MR) donderdagmiddag in de Kamer. Hij had het over ‘praktijken uit het verleden’ die onaanvaardbaar zijn.

Het Laatste Nieuws citeerde donderdag Freddy Roosemont, de topman van de Dienst Vreemdelingenzaken (DVZ), die zijn beklag doet over politici die schrijven, mailen of bellen naar zijn ambtenaren. ‘Sommige politici denken blijkbaar nog steeds dat hun naam gewicht in de schaal werpt als hij in een dossier opduikt. In de praktijk leidt dit alleen tot onnodig extra werk.’ Voor staatssecretaris voor Asiel en Migratie Theo Vrancken (N-VA) ruiken de interventies naar ‘machtsmisbruik’ en zijn ze een ‘gigantisch deontologisch probleem’.

Onkelinx fier

Het Laatste Nieuws vermeldde interventies door André Flahaut (PS), Laurette Onkelinx (PS) en Nahima Lanjri (CD&V). Onkelinx tweette dat ze ‘fier’ is op haar tussenkomst. ‘Niets doen voor mensen die lijden zou schandelijk zijn’, luidde het. Lanrji ontkent niet dat ze ambtenaren van DVZ gecontacteerd heeft over concrete dossiers. Politici hebben het recht informatie op te vragen, zonder evenwel de behandeling van een individueel dossier te beïnvloeden,vindt ze. 'Zo werk ik in overeenstemming met de deontologische code van de Kamer.' In de zaak die Het Laatste Nieuws aanhaalt, vroeg Lanjri naar eigen zeggen slechts meer duidelijkheid over de toegepaste procedure bij een vrouw die zonder succes haar dochter en kleinkinderen wilde bezoeken. In het verleden mocht ze dat immers wel en haar situatie is sindsdien niet gewijzigd, aldus nog het CD&V-Kamerlid.

Gelijke behandeling

Premier Michel zei gisteren in de Kamer op een vraag van Sarah Smeyers (N-VA) dat hij de kwestie op het Overlegcomité, de vergadering met alle regeringen, wil brengen. Hij benadrukte dat de gelijke behandeling van burgers een van de basisprincipes van onze rechtsstaat is. Hij wees erop dat er deontologische code is voor parlementsleden, maar er moeten ook regels zijn voor ministers. Daarom wil hij het dossier op het Overlegcomité bespreken.

Lees verder

Advertentie
Advertentie

Gesponsorde inhoud

Gesponsorde inhoud