Advertentie
Advertentie

'Mijn tactiek was: de blitzkrieg'

Zijn handen. Die getuigen het sprekendst van het nieuwe leven dat Thierry Claeys op zijn 64ste begonnen is. De eelt op zijn palmen. De kloven in zijn vingers. De aarde onder zijn nagels. De handen die 40 jaar wetboeken, dossiers en vonnissen hebben doorploegd, zijn bureauhanden af. Ze hebben een nieuwe dagtaak van amateurtuinieren.