Advertentie
Advertentie

Minder uitkeringstrekkers, meer werklozen

Minister van Werk Kris Peeters klopt zich op de borst over het dalend aantal uitkeringen voor mensen zonder werk, maar het aantal werkzoekenden steeg volgens de VDAB wel. ©Thomas De Boever

Het aantal mensen dat een werkloosheidsuitkering krijgt, is het voorbije jaar met 12 procent gedaald. Dat is opmerkelijk, want in Vlaanderen zijn net méér mensen op zoek naar een baan.

‘In juni 2015 waren er bijna 12 procent werklozen minder dan in juni 2014’, tweette een jubelende minister van Werk Kris Peeters (CD&V) gisteren.

In juni 2015 bijna 12% werklozen minder dan in juni 2014. Economie trekt langzaam aan + activeringsmaatregelen #begov http://t.co/AxNWDeWCRP— Kris Peeters (@peeters_kris1) 30 juli 2015

Uit cijfers van de Rijksdienst voor Arbeidsvoorziening (RVA) blijkt dat het aantal werkzoekenden met een uitkering gedaald is van 464.000 in juni 2014 tot 410.000 vorige maand. Volgens Peeters is de afname vooral te danken aan de verbeterde economische toestand en aan enkele activeringsmaatregelen.

Uit de RVA-cijfers blijkt evenwel dat de oorzaak voor de forse afname van de werkloosheid vooral bij de inschakelingsuitkering te zoeken is.

Uit de RVA-cijfers blijkt evenwel dat de oorzaak voor de forse afname van de werkloosheid vooral bij de inschakelingsuitkering te zoeken is. Dat is de uitkering voor schoolverlaters die nog niet voldoende gewerkt hebben om een volwaardige werkloosheidsuitkering te krijgen. De regering-Di Rupo besloot in 2012 de wachtuitkering stop te zetten bij wie ze al langer dan drie jaar krijgt. Te veel mensen bleven hangen in het stelsel.

De maatregel ging in op 1 januari van dit jaar. Het gevolg is dat het aantal mensen met een inschakelingsuitkering fors is afgenomen. In de eerste zes maanden van 2014 kregen gemiddeld nog 94.000 mensen een wachtuitkering, tussen januari en mei van dit jaar waren dat er gemiddeld slechts 62.000 (-33%).

©Mediafin

Als we de inschakelingsuitkering niet meetellen, lag het aantal werklozen met een uitkering in de eerste jaarhelft 2 procent lager dan in dezelfde periode in 2014. ‘De regering klopt zich op de borst, maar de afname van de werkloosheid is vooral het gevolg van de beslissing om een heleboel mensen op droog zaad te zetten’, zegt David Vanbellinghen, de woordvoerder van de christelijke vakbond ACV.

Een aantal van de mensen wiens inschakelingsuitkering is afgepakt, heeft werk. Maar een groot deel moest aankloppen bij het OCMW.
David Vanbellinghen
Woordvoerder ACV

‘Een aantal mensen wiens inschakelingsuitkering is afgepakt, heeft werk. Maar een groot aandeel moest aankloppen bij het OCMW voor een leefloon of krijgt helemaal niets’, stelt Vanbellinghen. ‘De regering kan hier onmogelijk tevreden mee zijn.’

De cijfers van de RVA tonen vooral aan dat ons land minder uitkeringstrekkers heeft. Dat hoeft niet te betekenen dat er minder werklozen zijn. Uit cijfers van de arbeidsbemiddelingsdienst VDAB blijkt zelfs dat er in de eerste jaarhelft in Vlaanderen méér mensen op zoek waren naar een baan dan in dezelfde periode vorig jaar. Het aantal werkzoekenden dat bij de dienst stond ingeschreven, steeg met 0,7 procent tot bijna 230.000.

Naast minder werklozen gaf de overheidsdienst ook minder bruggepensioneerden een uitkering. Het aantal mensen met een werkloosheidsuitkering met een bedrijfstoeslag (SWT), zoals het brugpensioen officieel heet, is in de eerste zes maanden van dit jaar gedaald tot 103.500 (-5%). Daarmee lag hun aantal deze eeuw nooit lager.

De afname van het aantal bruggepensioneerden is het gevolg van het optrekken van de toetredingsvoorwaarden. De regering-Di Rupo voerde een verstrenging door, de regering-Michel ging op dat elan voort. Brugpensioen is in principe pas mogelijk vanaf 62 jaar, terwijl dat enkele jaren geleden nog vanaf 58 jaar kon. Alleen enkele uitzonderingscategorieën kunnen nog op die leeftijd met brugpensioen.

Door de daling van het aantal werklozen en het aantal bruggepensioneerden kan de RVA dit jaar fors besparen. De overheidsdienst gaf in de eerste vijf maanden van 2014 zo’n 4,1 miljard uit. Dat bedrag viel dit jaar terug tot 3,8 miljard (-6,6%).

Het is van 2008 geleden dat de overheidsdienst de uitgaven tijdens de eerste vijf maanden van het jaar onder 4 miljard euro kon houden. Echt te verwonderen hoeft dat niet, want de werkloosheids- en vervangingsuitkeringen zijn een van de belangrijkste besparingsposten van de regering-Michel.

Lees verder

Advertentie
Advertentie
Advertentie

Gesponsorde inhoud

Gesponsorde inhoud