MR beraadt zich over de toekomst van haar voorzitter

MR-voorzitter Georges-Louis Bouchez op het ledencongres. De regeringsdeelname werd er woensdag bijna unaniem goedgekeurd. De pleuris brak daarna los, toen Bouchez besliste wie voor de MR minister wordt. ©BELGA

De Franstalige liberalen houden sinds negen uur een crisisvergadering, na de opstand die eind vorige week los barstte tegen partijvoorzitter Georges-Louis Bouchez. Een ontslag is niet helemaal uit te sluiten, al lijkt het er op uit te draaien dat de eigenzinnige voorzitter onder voogdij komt.

Ik ben vernederd', zegt voormalig federaal minister Denis Ducarme maandagochtend. Volgens hem is het vertrouwen met partijvoorzitter Georges-Louis Bouchez gebroken.

Daarmee neemt Ducarme het voortouw in de strijd tegen de voorzitter, die hem vorige week aan de kant schoof als minister. Ducarme was net als Bouchez vorig jaar kandidaat-voorzitter als Bouchez en komt eveneens uit Henegouwen. Hij is de zoon van voormalig MR-voorzitter Daniel Ducarme.

De top van de partij vergadert maandag om negen uur op het hoofdkwartier op de Guldenvlieslaan. Niet alleen Bouchez zelf, de ondervoorzitters alle ministers en alle fractievoorzitters uit de parlementen zullen er zijn, maar ook alle ex-ministers van de regering-Wilmès.

Bij het binnengaan van het gebouw zei voormalig minister Sabine Laruelle dat er een einde moet komen 'aan het despotisme, aan het nepotisme en aan de praktijken die aan een maffiaclan doen denken.'

Broer van

Het toont hoe de ontevredenheid bij de Waalse liberalen over de casting van de MR-ministers nog altijd groot is. Voorzitter Georges-Louis Bouchez viste Mathieu Michel, de broer van de voorzitter van de Europese Raad Charles Michel, op om minister te worden. Daardoor zag voormalig federaal minister van Middenstand Denis Ducarme zijn ministerpost door de neus geboord.

Om Ducarme te sussen, beloofde Bouchez hem het ministerschap in de Waalse regering. Bouchez wilde daarvoor Waals minister van Ambtenarenzaken Valerie De Bue opzijschuiven, maar zag een wet over genderevenwichten over het hoofd. Gevolg: De Bue kon niet vervangen worden door een man.

Partijbureau

Het ongenoegen daarover komt maandag tot uiting op het partijbureau. Volgens de Franstalige pers zou de appetijt om daar Bouchez' ontslag te vragen geluwd zijn. Een belangrijke reden is dat Bouchez na het ministerschap voor Mathieu Michel kan rekenen op de steun van Charles Michel.

Een andere redenen is dat een ontslag niet simpel ligt. Volgens de statuten kan je een voorzitter niet zomaar afzetten en vorige week heeft de hele partij nog voor Bouchez geapplaudiseerd toen er groen licht werd gegeven voor het regeerakkoord. Alleen waren de MR-ministers toen nog niet bekend.

Een andere optie is daarom dat Bouchez onder voogdij zou komen van een G4: voormalig premier Sophie Wilmès, voormalig minister Willy Borsus, de minister-president van de Franse Gemeenschap Pierre-Yves Jeholet en de fractieleidster in het Brussels Parlement Alexia Bertrand.

De voorzitter heeft volgens La Libre Belgique dit weekend die vier al ontmoet op een discrete plaats om dat soort 'collectief leiderschap' voor te stellen. De vraag wordt of de top van de MR gelooft dat Bouchez het meent en gelooft dat de eigenzinnige voorzitter zijn bewegingsvrijheid laat insnoeren.

Ducarme en Laruelle denken in ieder geval van niet.

Bravo voor de humor

Bouchez verliest er ondertussen zijn goed humeur niet bij. Hij retweette zondag een twitter-grapje van de christelijke vakbond over ontslagbescherming.

Clanoorlog

Dat het ongenoegen bij de MR zo groot is, komt in de eerste plaats omdat de keuze voor Mathieu Michel niet is doorgesproken met de partij.

'De enige persoon met wie de voorzitter gesproken heeft, is Charles Michel. Die heeft dus het ontslag van De Bue goedgekeurd, ten voordele van zijn broer Mathieu. Dit zal sporen achterlaten.'
MR-kopstuk in La Capitale

'De enige persoon met wie de voorzitter gesproken heeft, is Charles Michel. Die heeft dus het ontslag van De Bue goedgekeurd, ten voordele van zijn broer Mathieu. Dit zal sporen achterlaten', zei een MR-kopstuk dit weekend in La Capitale.

De naam van Michel rijt oude wonden open. De MR was jarenlang verdeeld door een clanoorlog tussen het kamp van huidig Eurocommissaris Didier Reynders en het kamp Michel. Kopstukken uit het vroegere Reynderskamp 'dachten dat Bouchez tot geen enkel kamp behoorde, maar hebben nu de indruk dat dit voorzitterschap een 'Charles Michel bis' is', zegt een liberaal in La Libre Belgique.

Luikse poot

Vooral bij de Luikse poot van de partij leeft er ongenoegen. In Luik organiseerden kopstukken als oud-pensioenminister Daniel Bacquelaine, minister-president van de Franse Gemeenschap Pierre-Yves Jeholet en oud-minister van Buitenlandse Zaken Philippe Goffin een bijeenkomst, zo schrijft La Libre Belgique. Ook op andere plaatsen in Wallonië en Brussel kwamen MR-mandatarissen samen. Allemaal bogen ze zich over de vraag: is het voorzitterschap van Bouchez nog langer houdbaar?

Ook met de Waalse ministers Willy Borsus en Jean-Luc Crucke lijkt de breuk compleet. Die laatste plaatste vrijdag een foto op Twitter van alle vrouwelijke Waalse parlementsleden en ministers met als onderschrift: 'jullie zijn meer dan quota'.

Lees verder

Advertentie
Advertentie
Advertentie

Gesponsorde inhoud

Gesponsorde inhoud