Advertentie

MR sust uitspraken taxshift Van Overtveldt

©Photo News

In een poging de commotie rond de taxshift tot bedaren te brengen, noemt MR-voorzitter Olivier Chastel een lastenverschuiving van arbeid naar consumptie 'slechts één van de mogelijkheden'. Hij reageert daarmee op de uitspraken van minister van Financiën Johan Van Overtveldt (N-VA).

'De fiscale hervorming moet zorgen voor de verlaging van de erg zware lasten op werk via een vermindering van de fiscale lasten. Om dat te realiseren zijn de indirecte belastingen (btw) slechts één van de mogelijkheden, net zoals de belasting van speculatieve inkomsten of milieuvervuilend gedrag.' Dat zegt MR-voorzitter Olivier Chastel in een reactie op de uitlatingen van minister van Financiën Johan Van Overtveldt.

Om de langverwachte taxshift waar de federale regering volgende maand aan begint, te realiseren zullen de lasten volgens Van Overtveldt in de eerste plaats moeten verschuiven van arbeid naar consumptie, en dan pas naar milieuvervuiling en vermogen. Een verschuiving van 5 miljard euro is ‘geen dwaas idee’, zegt minister van Financiën Johan Van Overtveldt zaterdag in een interview met De Tijd.

Voor MR is de prioriteit de verlaging van de lasten op arbeid, maar in de huidige socio-economische toestand herinnert de partij eraan dat de grote doelstelling van de fiscale hervorming de verhoging van de koopkracht van de werknemers is. De manier waarop dit kan gebeuren wordt momenteel binnen de regering onderzocht. 'De doeltreffendheid van de maatregelen is belangrijker dan de ideologische keuzes', aldus Chastel. De fiscaliteit dient hervormd te worden om de bestaande jobs te behouden en er nieuwe te creëren.

De taxshift stond vorig jaar centraal in het vakbondsprotest tegen de federale regering-Michel. Van Overtveldt wou zich nog niet vastpinnen op wat precies uit de bus zal komen, al is het maar omdat hij ervan uitgaat dat veel partijen in de regering veel water in de wijn moeten doen. Maar hij wil er als minister van Financiën wel over waken dat het compromis dat uit de bus komt economisch ‘de baan houdt’.

Je kan één keer een feestje bouwen. Maar de tweede keer is het kapitaal weg
Johan Van Overtveldt
Minister van Financiën

Dat impliceert onder meer dat er maar weinig inkomsten uit taksen op vermogen kunnen komen. ‘Je kan één keer een feestje bouwen. Maar de tweede keer is het kapitaal weg.’ Van Overtveldt zegt daarom dat hij wil vermijden dat de discussie over de taxshift verengt tot vermogenstaksen.

‘Hetzelfde geldt voor milieu-belastingen’, zegt Van Overtveldt. ‘Je mag er gif op innemen dat die leiden tot een wijziging van het gedrag, waardoor de ecologische doelstellingen worden gehaald, maar er op termijn geen inkomsten meer zijn.’

Blijft over: consumptie. Van Overtveldt merkt op dat de btw voor de overheid een stabielere bron van inkomsten is, omdat ook bij hogere belastingen mensen blijven consumeren. Hij schaart zich achter de conclusie van de OESO dat België bijzonder veel uitzonderingen telt op het btw-tarief van 21 procent. ‘Ik ben onder de indruk van de lange lijst uitzonderingen.’

Furieus

In CD&V-kringen viel zaterdag te horen dat was afgesproken dat het debat binnen de schoot van de regering zou plaatsvinden en dat de verklaringen van Van Overtveldt daar niet mee overeenstemmen.

Volgens Het Nieuwsblad op zondag zit het er weer bovenarms op tussen CD&V en N-VA.  Kris Peeters reageerde volgens de krant furieus bij monde van zijn woordvoerder. 'De afspraak was dat we over de taxshift alleen nog zouden communiceren binnen de schoot van de regering. Van Overtveldt lapt die afspraak opnieuw aan zijn laars en laat opnieuw wat ballonnetjes op in de media.'  Open Vld onthoudt zich voorlopig van alle commentaar na de nieuwe aanvaring binnen de regering, schrijft de krant  nog.

Mijnenveld

Een uitgebreide reactie op het 'freewheelen' van Van Overtveldt geeft CD&V-politicus en voorzitter van de Kamercommissie Financiën Eric Van Rompuy op zijn persoonlijke website. Onder de titel ‘Mijnenveld’ geeft hij toelichting bij de geplande taxshift en ook beleefde kritiek op Van Overtveldt. Die krijgt van hem eerst bloemetjes toegeworpen, omdat hij het als minister van Financiën heel behoorlijk doet. ‘Hij kent zijn dossiers en dient oppositie en meerderheid steeds op een goed geargumenteerde wijze van antwoord.’

‘… maar hij kan blijkbaar zijn gewaad van journalist niet afleggen’, gaat Van Rompuy verder. Van Overtveldt legt immers verklaringen af in de pers vooraleer het debat over de taxshift in de regering en de meerderheid is beslecht.

Het is niet verstandig van Van Overtveldt om in dit stadium van de discussie over de taxshift uitspraken te doen over btw-tarieven.
Eric Van Rompuy
CD&V-politicus

Het debat zelf ligt erg gevoelig. ‘Het is dan ook niet verstandig van Van Overtveldt om in dit stadium van de discussie over de taxshift uitspraken te doen over btw-tarieven. Achter elke tarief schuilen immers economische belangen en sectoren en inkomensgroepen die nauwkeurig de incidenties berekenen op hun koopkracht. Ballonnetjes in de media hierover werken contraproductief.’

Van Rompuy besluit dat de minister van Financiën de komende maanden ‘meer discretie’ aan de dag zal moeten leggen ‘over de intenties van de taxshift wil hij met resultaten komen die zowel de politieke fracties als de sociale partners kunnen overtuigen van een meer rechtvaardige fiscaliteit en van een belastingverschuiving  die de economische groei en de tewerkstelling kan stimuleren.’

Parameters

In het televisieprogramma 'De Zevende Dag' nam Van Overtveldt wat gas terug en engageerde hij zich om de discussie over de taxshift binnen de regering te voeren. 'Ik ben lid van de regering... Ik heb daar zelf geen uitspraken over te doen', klonk het.

Minister Van Overtveldt maakte duidelijk dat hij in het interview in De Tijd vooral de parameters heeft willen aangeven om een taxshift te realiseren. De vakbonden zouden graag zien dat vermogens en kapitaal aangepakt worden, maar dat is maar een deel van het verhaal, beklemtoonde hij. De OESO en het IMF pleiten immers voor hogere belastingen op zowel consumptie, vermogens als milieu.

'Wij zullen de discussie rustig en sereen binnen de regering voeren, rekening houdend met het verlanglijstje van iedereen, en zo tot een compromis trachten te komen', besloot Van Overtveldt. Waarmee hij duidelijk aangaf dat hij de boodschap van Peeters had begrepen. 

 

 

Lees verder

Advertentie
Advertentie
Advertentie
Advertentie

Gesponsorde inhoud

Gesponsorde inhoud