N-VA en Belang zetten hakken in zand over asielopvang

De gewezen coalitiepartners N-VA en Open VLD blijven elkaar bestoken over de opvang van asielzoekers. ©Kristof Vadino

In de Kamer is voor de komende drie maanden een noodbegroting goedgekeurd. De N-VA en het Vlaams Belang stemden als enige partijen tegen uit protest tegen het asielbeleid van de regering in lopende zaken.

De nieuwe Kamercommissie voor Financiën en Begroting heeft in een uitzonderlijke zitting de federale overheidsuitgaven voor augustus, september en oktober goedgekeurd. De stemming was nodig omdat de regering in lopende zaken zit. Dan moet worden gewerkt met een begroting van voorlopige twaalfden. Dat betekent dat elke maand precies evenveel uitgegeven wordt als een twaalfde van de begroting van 2018. De noodbudgetten moeten elke drie maanden worden verlengd.

Bij de stemming dook de ‘Dewael-coalitie’ weer op. Bij de verkiezing van Patrick Dewael (Open VLD) tot Kamervoorzitter eind juni kreeg hij de steun van alle fracties, de N-VA en het Vlaams Belang uitgezonderd.

Koningshuis

Die twee partijen eisten gisteren de intrekking van een aantal ingrepen. Ze viseerden de dotatie van het koningshuis, de uitgaven voor de kabinetten, maar vooral het geld voor de opvang van asielzoekers. De N-VA ging in de aanval tegen minister van Asiel en Migratie Maggie De Block (Open VLD), die volgens de partij 40 miljoen euro extra vroeg om asielzoekers op te vangen.

Open VLD repliceerde dat het enkel gaat om de uitvoering van al beslist beleid, waar de N-VA mee verantwoordelijk voor is. Het geld is volgens de Vlaamse liberalen nodig om meer opvangplaatsen te creëren in de asielcentra. De asielinstroom stijgt sinds de zomer van vorig jaar. ‘Voor het budget van 40 miljoen in de voorlopige twaalfden is er 24 miljoen voor de rekening van (gewezen staatssecretaris voor Asiel, red.) Theo Francken (N-VA) en 16 miljoen voor De Block’, stelt Open VLD.

De beste optie blijft dat de PS en de N-VA gaan samenzitten om te bekijken of ze een regering kunnen vormen.
Egbert Lachaert
fractieleider Open VLD

Dat is een voortzetting van de pre-electorale strijd tussen De Block en haar voorganger Francken. Hij beweerde na zijn vertrek in december dat De Block de poorten voor asielzoekers openzet. De Block noemde dat onzin en verweet Francken wanbeleid. De N-VA rakelt steeds weer de discussie op over het maximum van 50 asielaanvragen per dag dat Francken in het najaar van 2018 oplegde om de instroom tegen te gaan. Open VLD zwaait met een uitspraak van de Raad van State om die ingreep als onwettelijk af te doen.

Asielaanvragen in de lift

Het aantal asielaanvragen blijft wel stijgen. Vorige maand waren er meer dan 2.000 na een dip in mei. Op basis van een extrapolatie stijgt het aantal asielaanvragen dit jaar tegenover 2018. Het aantal was vorig jaar al hoger dan in 2016 en 2017, na het recordjaar 2015 met bijna 45.000 aanvragen door de asielcrisis. In 2016 bedroegen de federale asieluitgaven bijna 1,2 miljard euro, waarna dat bedrag terugviel.

De vraag rijst hoe het na de stemming verder moet. Het ziet er niet naar uit dat snel een nieuwe regering komt. Daardoor is nieuw beleid, bijvoorbeeld om de dreigende ontsporing van de sociale uitgaven aan te pakken, onmogelijk. CD&V-fractieleider Servais Verherstraeten pleit voor een plan-B. Hij stelt voor bij de volgende stemming de noodbegroting aan te vullen met een ‘minibegrotingscontrole’ en eventueel op zoek te gaan naar extra besparingen en inkomsten.

Maar dat ziet Open VLD niet zitten. ‘Dit schouwspel, waarbij de oppositie schiet op het beleid van een regering die er niet meer is, doet pijn aan mijn buik’, zei de liberale fractieleider Egbert Lachaert. ‘Maar het CD&V-voorstel legitimeert een regering die er geen meer is. Dat kan de bedoeling niet zijn. De beste optie blijft dat de PS en de N-VA gaan samenzitten om te bekijken of ze een regering kunnen vormen. Het alternatief is maatregelen met een budgettaire impact uit te werken, en daar telkens wisselmeerderheden voor te zoeken.’

Lees verder

Advertentie
Advertentie

Gesponsorde inhoud