N-VA en Open VLD open voor terugkeer proefperiode

N-VA-Kamerlid Zuhal Demir vraagt het opnieuw invoeren van de proefperiode. ©BELGA

N-VA wil de proefperiode opnieuw invoeren. De partij schermt met recente onderzoeken die aantonen dat bedrijven zich meer bedienen van tijdelijke arbeid door het afschaffen van de proefperiode. Open VLD vindt het voorstel bespreekbaar, CD&V stelt zich terughoudend op.

N-VA-Kamerlid Zuhal Demir maakte dinsdag in het Nieuwsblad bekend dat haar partij een wetsvoorstel indient om de proefperiode weer in te voeren. De proefperiode werd op 1 januari van vorig jaar afgeschaft, in de nasleep van de gelijkschakeling van de statuten van arbeiders en bedienden. Het was een compensatie voor de vakbonden, omdat de opzegtermijnen voor bedienden ingeperkt werden. 

Maar volgens Demir heeft het afschaffen van de proefperiode een neveneffect: werknemers geraken steeds moeilijker aan een vast contract. Demir baseert zich daarvoor onder meer op onderzoek van de hr-dienstverlener SDWorx uit maart. Daaruit bleek dat slechts 45 procent van de toen ondervraagde Belgische kmo's geen impact zag van het afschaffen van de proefperiodes. 

Interim

De meerderheid zag dus wel een impact: 20,5 procent gaf aan met meer interim-contracten te werken, 18,3 procent stelde aanwervingen uit, 18,2 procent gebruikte contracten van bepaalde duur. 16,4 procent gaf aan kandidaten beter te screenen, 7,4 procent voerde evaluatiegesprekken in. Allemaal elementen die het voor een werknemer moeilijker maken om aan een vast contract te geraken.

Het was niet het enige onderzoek dat al in die zin verscheen:de hr-dienstverlener Securex becijferde hoeveel procent van de Belgische werknemers effectief aan de slag was met een tijdelijk contract. In 2013 was dat 8,82 procent, maar in 2014 - het eerste jaar waarin de proefperiode afgeschaft was - steeg het aantal tijdelijken met 32 procent naar 11,67 procent. 

CD&V terughoudend 

Demir stelt dan ook voor om de proefperiode te laten terugkeren: twee maanden bij een contract van onbepaalde duur, een maand bij een contract van bepaalde duur. Demir gaat zelfs nog een stapje verder, bijvoorbeeld bij promotie binnen een bepaald bedrijf. Dat Demir het voorstel op tafel legt, hoeft niet te verbazen als we een ander resultaat van de SDWorx-enquete bekijken: 84 procent van de ondernemers is voor het herinvoeren van de proefperiode. 

Het is evenwel zeer de vraag of N-VA binnen de meerderheid gaat vinden voor haar voorstel. Op zijn persoonlijke website reageert CD&V-Kamerlid Stefaan Vercamer terughoudend op het N-VA-voorstel. Hij beschouwt het als een risico om de morrelen aan afzonderlijke delen van het eenheidsstatuut. 'De totstandkoming van het eenheidsstatuut was één grote evenwichtsoefening, waarbij alles aan elkaar gekoppeld was. Daar nu één element uithalen, is het ganse evenwicht onderuit halen. Als werkgevers en werknemers daar iets willen aan wijzigen, dan moeten ze het daar op de eerste plaats samen over eens zijn.'

Voor Open VLD is het voorstel 'bespreekbaar'. Het is immers duidelijk dat het makkelijker is om mensen aan te werven met inbegrip van een proefperiode, zo klinkt het binnen de partij. 'Maar we bespreken dit liever binnen de schoot van de regering', besluiten de liberalen. 

Lees verder

Advertentie
Advertentie
Advertentie

Gesponsorde inhoud

Gesponsorde inhoud